Schrif­te­lijke vragen inzake nieuw onderzoek van de VU naar kunst­gras­korrels in Amsterdam


Indiendatum: feb. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde afgelopen december dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels veilig en verantwoord is. Uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar voetbalvelden in Amsterdam blijkt dat de stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden toch gevaarlijker zijn.[1] Uit het onderzoek blijkt dat er meer stoffen vrijkomen uit rubbergranulaat dan alleen de zogeheten PAKs en metalen, waar het RIVM voornamelijk naar heeft gekeken. Deze stoffen kunnen ook een toxisch effect hebben en maakt de korrels risicovoller dan gedacht.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college op de hoogte van het onderzoek naar kunstgraskorrels van Amsterdamse voetbalvelden van de VU? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze resultaten?

2. Gaat het college actie ondernemen en de velden met rubberen korrels in Amsterdam vervangen met de biologisch afbreekbare alternatieven zoals kokos of kurk?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://nos.nl/artikel/2158310-nieuw-onderzoek-mogelijk-toch-gevaarlijke-stoffen-in-kunstgraskorrels.html

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 22 mrt. 2017

1. Is het college op de hoogte van het onderzoek naar kunstgraskorrels van Amsterdamse voetbalvelden van de VU? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze resultaten?

Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte. Na de uitzending van Zembla heeft de gemeente Amsterdam opnieuw contact gezocht met het RIVM, ministerie van VWS, GGD GHOR, VNG en de KNVB. Het RIVM en de GGD GHOR geven aan dat de recent vrijgekomen informatie geen aanleiding vormt tot het veranderen van hun standpunt dat sporten op kunstgras veilig en verantwoord is.

2. Gaat het college actie ondernemen en de velden met rubberen korrels in Amsterdam vervangen met de biologisch afbreekbare alternatieven zoals kokos of kurk?


Antwoord:
Het college heeft aangegeven geen nieuwe kunstgrasvelden meer aan te leggen met (SBR) rubbergranulaat. De gemeente Amsterdam zoekt daarom, in samenspraak met andere gemeenten en experts, naar alternatieven. Het gaat dan om natuurlijke producten als kurk en producten die aan de consumentennorm voldoen (TPE en EPDM). Daarnaast worden de onderhoudsmaatregelen op de
kunstgrasvelden aangepast om te voorkomen dat de infill materialen in het milieu terecht kunnen komen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake attracties met vastgebonden roofvogels en uilen op braderieën in Amsterdam Zuidoost

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake kunstgras in de openbare ruimte

Lees verder

    Word actief Doneer