Schrif­te­lijke vragen inzake kunstgras in de openbare ruimte


Indiendatum: feb. 2017

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake kunstgras in de openbare ruimte

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Uit antwoorden op vragen van collega-Partij voor de Dierenfracties in Leiden en Utrecht, bleek onlangs dat beide steden kunstgras en hybride gras (plastic sprietjes tussen echt gras) aanleggen op recreatievelden in parken. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van plastic in onze leefomgeving. De aanleg van kunstgras in openbare parken is weer een stap verder in de plastificering van het landschap en heeft waarschijnlijk negatieve effecten op dieren en het milieu.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is er in gemeente Amsterdam ook kunstgras en/of hybride gras aangelegd in parken en ander openbaar groen of zijn er plannen daartoe? Zo ja, op welke locaties en hoeveel vierkante meter? Zo nee, wat is de mening van het college over het aanleggen van kunstgras en hybride gras in de openbare ruimte?
2. Is het college bereid toe te zeggen géén kunstgras en hybride gras (meer) aan te leggen in de openbare ruimte?

Indien er al kunstgras of hybride gras aangelegd is:

3. Is het college bereid dit zo snel mogelijk te vervangen door echt gras?
4. Op sportvelden worden chemische middelen ingezet om het kunstgras schoon te houden, wordt het kunstgras in de openbare ruimte ook zo onderhouden?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 28 feb. 2017

1. Is er in gemeente Amsterdam ook kunstgras en/of hybride gras aangelegd in parken en ander openbaar groen of zijn er plannen daartoe? Zo ja, op welke locaties en hoeveel vierkante meter? Zo nee, wat is de mening van het college over het aanleggen van kunstgras en hybride gras in de openbare ruimte?

Antwoord: Ja, in Amsterdam is op diverse locaties in de openbare ruimte kunstgras aangelegd. Zie bijgevoegd Excel bestand met een overzicht van locaties en aantal m2.

2. Is het college bereid, toe te zeggen géén kunstgras en hybride gras (meer) aan te leggen in de openbare ruimte?

Antwoord: Nee, kunst- of hybridegras zal in onze dichtbebouwde stedelijke omgeving noodzakelijk zijn om de sportende/spelende bewoner van Amsterdam voldoende te kunnen laten bewegen. Technisch is het mogelijk om velden van natuurgras in de openbare ruimte aan te leggen, echter er zijn twee belangrijke argumenten tegen:
a. intensief gebruikte velden worden snel kaal gespeeld. Onder droge omstandigheden ontstaan dan zeer verharde en uitgespeelde (gevaarlijke) ondergronden. Na regenval zijn dit langdurig onbespeelbare oppervlakten. Voor het gebruik van een natuurgrassportveld (zeer intensief onderhouden) geldt een maximum gebruik van 280 uur per jaar. Openbare kunstgras veldjes worden minder intensief onderhouden en worden (bij een wekelijks gebruik van 15-20 uur per week) 750 – 1000 uur per jaar bespeeld.
b. de jeugd speelt liever op kunstgras, omdat het veld altijd egaal is en schoon (geen hondenpoep etc.) in tegenstelling tot een veld van zand (of een ander natuurproduct). De verwachting van het college is dat kunstgras oppervlakten in de openbare ruimte nog verder zal toenemen.

3. Indien er al kunstgras of hybride gras aangelegd is, is het college bereid, dit zo snel mogelijk te vervangen door echt gras?

Antwoord: Nee, zie de beantwoording van vraag 2.

4. Op sportvelden worden chemische middelen ingezet om het kunstgras schoon te houden, wordt het kunstgras in de openbare ruimte ook zo onderhouden?

Antwoord:
Bij kunstgrasvelden in de openbare ruimte worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. De meeste openbare velden zijn (volledig) zandingestrooid en worden m.b.v. borstelen, blazen etc. schoon en vuilvrij gehouden.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake nieuw onderzoek van de VU naar kunstgraskorrels in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de transformatie van een fietspad naar voetpad in het Amsterdamse Bos

Lees verder

    Word actief Doneer