Schrif­te­lijke vragen inzake medische kosten zwerf­dieren


Indiendatum: dec. 2011

Amsterdam, 9 december 2011

Inleiding.

Gemeente Amsterdam levert een financiële bijdrage aan de opvang van zwerfdieren op basis van de gemeentelijke ‘Bijzondere subsidieverordening Dierenwelzijn 2008’.

De kosten die de spoedkliniek (Medisch Centrum voor Dieren) in rekening brengt voor het helpen van honden en katten die naar het Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) zijn gebracht, worden door de gemeente afzonderlijk betaald.

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Wie betaalt de medische kosten van de spoedkliniek voor zwerfdieren die niet naar het DOA worden gebracht? Zoals naar De Toevlucht, de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, etc.
2. Wie betaalt de medische kosten voor zwerfdieren die niet door de spoedkliniek worden behandeld?
3. Is Amsterdam verantwoordelijk voor de medische kosten van zwerfdieren die nog niet door een asiel zijn opgevangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot hoe ver gaan de procedures om een dier te redden?
4. Gemeente Amsterdam betaalt de spoedkliniek. Bij welke medische complicaties wordt besloten dat een dier geëuthanaseerd wordt? Op grond van welke overwegingen wordt deze keuze gemaakt? (Overlevingskansen, pijngrens, financiële grens).

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 18 jan. 2012


1. Wie betaalt de medische kosten van de spoedkliniek voor zwerfdieren die niet naar het DOA worden gebracht? Zoals naar De Toevlucht, de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, enz.?

Antwoord:
De spoedkliniek brengt de medische kosten in rekening van de honden en katten die naar het Dierenopvangcentrum Amsterdam worden gebracht.

2. Wie betaalt de medische kosten voor zwerfdieren die niet door de spoedkliniek worden behandeld?

Antwoord:
In principe worden zwerfdieren door de Dierenambulance naar de daartoe door de gemeente gesubsidieerde opvangcentra gebracht en worden zwerfkatten opgevangen door de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. De (op)vangcentra betalen dan de nog te maken medische kosten.

3. Is Amsterdam verantwoordelijk voor de medische kosten van zwerfdieren die nog niet door een asiel zijn opgevangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot hoe ver gaan de procedures om een dier te redden?

Antwoord:
Zwerfdieren zijn dieren met een kennelijke eigenaar. De eigenaar is derhalve verantwoordelijk voor medische kosten. De gemeente subsidieert asielen voor de wettelijke opvangtaak van zwerfdieren, maar als zwerfdieren weer met hun eigenaren herenigd worden dienen deze de opvangkosten en gemaakte medische kosten aan het asiel te betalen.

4. De gemeente Amsterdam betaalt de spoedkliniek. Bij welke medische complicaties wordt besloten dat een dier geëuthanaseerd wordt? Op grond van welke overwegingen wordt deze keuze gemaakt (met name overlevingskansen, pijngrens, financiële grens)?

Antwoord:
Uit oogpunt van dierenwelzijn worden bij de Spoedkliniek zwerfdieren geëuthanaseerd die (na behandeling) niet of slechts tegen hoge kosten te redden zijn.