Schrif­te­lijke vragen inzake gevonden verwaar­loosde dieren bij inval


Indiendatum: dec. 2011

Amsterdam, 9 december 2011

Inleiding.

In het Parool van 30 november 2011 stond een artikel over een aangetroffen pand vol vuurwerk en verwaarloosde dieren. In totaal zijn daar 1300 zwaar verwaarloosde dieren in beslag genomen. Het gaat om eenden, ganzen, kippen, vogels, konijnen, cavia’s, schapen en een geit.

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Uit het stuk biljkt dat de dieren naar verscheidene opvangcentra zijn gebracht. Kan de wethouder aangeven om welke opvangcentra het gaat? Bevinden zich hieronder ook Amsterdamse opvangcentra? Zoja, zijn deze opvangcentra in staat om de grote dierenaantallen goed op te vangen?
2. In Amsterdam is een groot tekort aan konijnen- en knaagdierenopvang. In welke opvang(centra) zijn deze dieren ondergebracht?
3. Vorig jaar is de Paardenopvang Amsterdam vanwege het tekort aan konijnen- en knaagdierenopvang een konijnenopvang begonnen. Tevens vangt de Dierenambulance noodgedwongen tijdelijk (tot 31 december 2011) konijnen op. Kinderboerderij De Werf heeft aangegeven een konijnenopvang te starten om het tekort dat zal ontstaan doordat de Dierenambulance stopt met het opvangen van konijnen, op te vangen.
a. Kan de wethouder aangeven hoe de konijnenopvang in Amsterdam ervoor staat?
b. Hoeveel konijnen worden nu door niet-Amsterdamse opvangcentra opgevangen?
c. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat het opvangtekort wordt opgelost?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 18 jan. 2012

1. Uit het stuk biljkt dat de dieren naar verscheidene opvangcentra zijn gebracht. Kan de wethouder aangeven om welke opvangcentra het gaat? Bevinden zich hieronder ook Amsterdamse opvangcentra? Zo ja, zijn deze opvangcentra in staat om de grote dierenaantallen goed op te vangen?

Antwoord:
Het voorval vond plaats in Waver in de gemeente Ouder-Amstel. Bij inbeslagname van dieren door justitie kunnen opvangcentra hierop inschrijven. Dat hebben ook Amsterdamse opvangcentra gedaan. Op basis daarvan zijn in Amsterdam de 13 konijnen en 37 (en 5 daarna geboren) cavia’s opgevangen. De ruim 1300 in beslag genomen vogels hadden in principe in Amsterdam kunnen worden opgevangen, maar zijn op basis van de inschrijving hoogstwaarschijnlijk naar een vogelopvang in België afgevoerd.

2. In Amsterdam is een groot tekort aan konijnen- en knaagdierenopvang. In welke opvang(centra) zijn deze dieren ondergebracht?

Antwoord:
De in Waver in beslag genomen konijnen en cavia’s zijn opgevangen in het Dierenopvangcentrum Amsterdam.
3. In 2010 is de Paardenopvang Amsterdam vanwege het tekort aan konijnen- en knaagdierenopvang een konijnenopvang begonnen. Tevens vangt de Dierenambulance noodgedwongen tijdelijk (tot 31 december 2011) konijnen op. Kinderboerderij De Werf heeft aangegeven een konijnenopvang te starten om het tekort dat zal ontstaan doordat de Dierenambulance stopt met het opvangen van konijnen, op te vangen.
a. Kan de wethouder aangeven hoe de konijnenopvang in Amsterdam ervoor staat?
b. Hoeveel konijnen worden nu door niet-Amsterdamse opvangcentra opgevangen?
c. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat het opvangtekort wordt opgelost?

Antwoord:
De zwerfkonijnen worden opgevangen bij de Stichting Paardenopvang Osdorp, Kinderboerderij De Werf in Watergraafsmeer, bij particuliere adressen via Stichting Dieren onder Dak en (tot 100 konijnen) bij Stichting Animal Hutch/
Rabbit Hutch in Mijdrecht. Daarmee is voldoende capaciteit aanwezig om Amsterdamse zwerfkonijnen op te vangen.