Schrif­te­lijke vragen inzake laadpalen in gemeen­telijk beheerde parkeer­ga­rages


Indiendatum: aug. 2017

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake laadpalen in gemeentelijk beheerde parkeergarages

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op schonere lucht in Amsterdam omdat de luchtkwaliteit niet goed is, en op sommige plaatsen nog steeds de Europese normen overschrijdt. In aanloop naar de door het college geformuleerde doelstelling om zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad te hebben in 2025, is een van de speerpunten van het college om elektrisch vervoer te stimuleren.[1] In parkeergarage P10 in Amsterdam Zuidoost zijn echter maar vier laadplekken op een totaal van 1020 parkeerplekken. Dit lage aantal is opmerkelijk in het kader van de gemeentelijke doelstellingen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college een overzicht geven waarin per gemeentelijke parkeergarage het aantal laadplekken en het totaal aantal parkeerplekken weergegeven is?
2. Hoe beoordeelt het college de verhouding tussen het totale aantal parkeerplekken en het aantal plekken met laadpalen in gemeentelijke parkeergarages?
3. Is het college voornemens om het aantal laadplekken in gemeentelijke parkeergarages te vergroten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
4. Zijn er eisen voor aantallen laadplekken in niet-gemeentelijke parkeergarages zoals Q-park? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 20 sep. 2017

1. Kan het college een overzicht geven waarin per gemeentelijke parkeergarage het aantal laadplekken en het totaal aantal parkeerplekken weergegeven is?

Antwoord:
De onderstaande tabel geeft het aantal laadplekken in gemeentelijke parkeergarage weer.


2. Hoe beoordeelt het college de verhouding tussen het totale aantal parkeerplekken en het aantal plekken met laadpalen in gemeentelijke parkeergarages?

Antwoord:
Het college vindt het huidige aantal laadplekken in gemeentelijke parkeergarages nog niet voldoende. Zoals aangegeven in de Monitor Staat van Duurzaamheid 2017 is een uitbreiding van het aantal laadplekken gepland.


3. Is het college voornemens om het aantal laadplekken in gemeentelijke parkeergarages te vergroten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, het college wil het aantal laadplekken in gemeentelijke garages uitbreiden met 350 stuks. De uitbreiding wordt in 2018 afgerond.


4. Zijn er eisen voor aantallen laadplekken in niet-gemeentelijke parkeergarages zoals Q-park? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college heeft geen zeggenschap over de bedrijfsvoering van particuliere parkeergarages en kan geen eisen stellen ten aanzien van het aanleggen van
laadplekken. Wel is de gemeente daar waar zij ook huurder van garages is, in overleg met de eigenaren. De wens van het college is dat ook in nietgemeentelijke parkeergarages het aantal laadplekken wordt uitgebreid.

Interessant voor jou

Aanvullende schriftelijke vragen inzake plannen voor een nieuw festival in het Oosterpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de ingebruikname van een festivalterrein op een risico-hotspot

Lees verder

    Word actief Doneer