Schrif­te­lijke vragen inzake kunstgras sport­velden en gezondheid


Indiendatum: okt. 2016

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake kunstgras sportvelden

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Op 8 april 2016 stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen inzake kunstgras sportvelden en de plastic soep, naar aanleiding van een artikel over de milieuverontreiniging door de rubbergranulaatkorrels die op met name voetbalvelden worden verspreid. Het college gaf in de antwoorden aan dat er in Amsterdam vijftig voetbalvelden zijn die zijn ingestrooid met SBR-korrels. Onlangs kwamen deze korrels wederom in opspraak, ditmaal vanwege gezondheid.

In de uitzending van 5 oktober 2016 stelde het programma Zembla de bevindingen van het RIVM, die na een onderzoek stelde dat rubbergranulaat op velden geen gezondheidsrisico’s met zich meebracht, aan de kaak.[1] Het uitbestede onderzoek dat de RIVM liet doen was slechtst gebaseerd op zeven volwassen mannen die 2,5 uur slidings maakten op kunstgras. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht stellen dat zeven een veel te kleine onderzoeksgroep is om conclusies aan te verbinden en bovendien laat het onderzoek vrouwen en kinderen buiten beschouwing. Het RIVM erkende hierna ook dat het onderzoek niet representatief is. Er bestaan met name zorgen over de gevolgen voor kinderen. Minister Edith Schippers wil voor het einde van 2016 van het RIVM weten of de rubberkorrels schadelijk zijn voor de gezondheid.[2] Hiervoor worden op 50 tot 100 velden in Nederland monsters afgenomen.[3]

Ouders, scholen en voetbalclubs hebben hun twijfels bij de veiligheid van kunstgrasvelden.[4][5] Sporters slikken per ongeluk korreltjes in, inhaleren de dampen bij warm weer of de schadelijke stoffen treden in het lichaam via wonden. Bij warm weer verdampen de vluchtige koolwaterstoffen die het rubber bevat, wat tot klachten bij sporters en omwonenden leidt.[6] In landen als de Verenigde Staten en Engeland liggen de korrels al enige tijd onder vuur vanwege vermeend hoge percentages leukemie bij voetbalkeepers.[7]

In juni 2015 zorgde strengere Europese regelgeving over kankerverwekkende PAK’s in rubberproducten die met de huid in aanraking komen tot onrust bij fabrikanten. Van acht kankerverwekkende PAK’s mag nog maar 0,5 miligram per kilo rubber waar kinderen mee in aanraking komen zitten. Toxicoloog Martin van den Berg stelt in Zembla dat deze REACH zwaar wordt overschreden bij rubbergranulaat: een factor 10 tot 100 keer zoveel wordt genoemd in wetenschappelijke literatuur.[8]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college voornemens de gezondheidseffecten van de Amsterdamse voetbalvelden te laten onderzoeken?
a. Zo ja, kan daarbij ook gekeken worden naar de milieu-effecten van de schadelijke stoffen die mogelijk in de korrels worden aangetroffen?
2. Is het college bereid een plan op te stellen om voor het einde van 2017 SBR-korrels uit de velden te verwijderen en te vervangen door biologisch afbreekbare materialen zoals bijvoorbeeld kurk, zand en kokosvezels?

[1] http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel

[2] Gewoon voetballen en daarna douchen, Trouw, 8 oktober 2016

[3] http://www.ad.nl/gezond/haast-met-onderzoek-naar-kunstgrasvelden~af05e2f0/

[4] Gewoon voetballen en daarna douchen, Trouw, 8 oktober 2016.

[5] Amsterdamse wedstrijden lijden niet onder bezorgdheid rubberkorrels http://www.parool.nl/sport/ams... Parool, 8 oktober 2016.

[6] http://www.omicsonline.org/open-access/release-of-polycyclic-aromatic-hydrocarbons-and-heavy-metals-from-rubber-crumb-in-synthetic-turf-fields-2161-0525.1000265.php?aid=39265

[7] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/kanker-van-kunstgras-europees-onderzoek-naar-gevaar-rubberdeeltjes

[8] http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 14 okt. 2016

1. Is het college voornemens de gezondheidseffecten van de Amsterdamse voetbalvelden te laten onderzoeken? Zo ja, kan daarbij ook gekeken worden naar de milieu-effecten van de schadelijke stoffen die mogelijk in de korrels worden aangetroffen?

Antwoord:
Vanuit de branchevereniging BSNC is, in opdracht van de vier grootste gemeenten ((Utrecht, De Haag, Rotterdam, Amsterdam) reeds in april een onderzoek naar de schadelijkheid van micro plastics op de kunstgrasvelden opgestart.
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de verspreiding van microplastics van kunstgrasvelden, zoals de infill of de vezels van het kunstgras. Als onderdeel van het onderzoek zal ook een beknopte notitie worden opgesteld over de verschillen (milieuhygiënisch en gezondheidskundig) tussen de verschillende type rubber infill, zoals SBR en TPE.

2. Is het college bereid, een plan op te stellen om voor het einde van 2017 SBR-korrels uit de velden te verwijderen en te vervangen door biologisch afbreekbare materialen zoals bijvoorbeeld kurk, zand en kokosvezels?

Antwoord:
Het college zal dit doen wanneer de resultaten van het onderzoek van RIVM daar aanleiding toe geven.
Aanvullende informatie van het college:
a. Naar aanleiding van de ontstane onrust over het granulaat op sportvelden, hebben Vereniging Band en Milieu en VACO (producent SBR korrels) een website gelanceerd, die gemeenten en sportbesturen in staat stelt om te checken of hun velden met SBR-granulaat geproduceerd door VACO zijn ingestrooid. De gemeente Amsterdam werkt, wanneer verenigingen hierom vragen, mee aan deze ‘check’.
b. De laatste stand van zaken van het onderzoek van het RIVM is te vinden op onderstaande link1.