Schrif­te­lijke vragen inzake korting op dolfij­nenleed via Amster­damse Stadspas


Indiendatum: 20 feb. 2020

Schriftelijke vragen van de leden A.L. Bakker en Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake korting op dolfijnenleed via Amsterdamse Stadspas

Aan het college van burgemeester en wethouders


Toelichting:

Op 13 februari jl. werd het volgende bericht op de Facebookpagina “Stadspas Amsterdam” geplaatst:
🐬 Nog nooit zag je dolfijnen, walrussen, zeehonden en zeeleeuwen van zo dichtbij!
👨👩👧👦 Ga op dinsdag 18 februari 2020 met het het hele gezin naar het Dolfinarium in Harderwijk.
Geldig voor stadspas groene stip
💸 Stadspasprijs €5,- (normale prijs € 22,50)
🚌 Inclusief entree en vervoer met de Groengrijsbus
️ Meer info en reserveren: www.groengrijs.com/stadspas-tochten
OP=OP!

Amsterdam kent een beleid waarin evenementen met dieren geweerd worden, maar desondanks biedt gemeente Amsterdam korting aan op het Dolfinarium middels de Stadspas.
In steeds meer landen is het verboden om dolfijnen gevangen te houden. In het Verenigd Koninkrijk al sinds1993, maar inmiddels zijn ook Kroatië, Canada, India, Finland en Argentinië overstag en hebben nog veel meer landen waaronder Frankrijk en België een uitsterfbeleid aangekondigd. In Nederland is er nog steeds het omstreden Dolfinarium in Harderwijk. In 2016 toonde het TV-programma Rambam met een undercoveractie ernstig dierenleed aan, zoals zieke agressieve dieren in kleine smerige chloorhoudende bassins en dubieuze train- en fokmethoden.[i] Het gevangen houden van deze zeer intelligente dieren brengt overigens per definitie welzijnsproblemen mee: het is haast onmogelijk om de natuurlijke leefomgeving na te bootsen in gevangenschap gezien de grote afstanden die dolfijnen normaalgesproken afleggen.[ii] Dolfijnen leggen in het wild tussen de 60 en 160 kilometer per dag af, bereiken snelheden van bijna 50 kilometer per uur en kunnen honderden meters diep duiken. In kleine bassins stoten na een paar meter duiken hun neus[iii]. Door de weerkaatsingen van bassins kunnen dolfijnen bovendien niet goed met hun sonar communiceren.[iv]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de Groengrijs bus/Stadspas aanbieding om voor €5,- naar het Dolfinarium te gaan? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze?

2. Wordt er nog geld toegelegd op de entreekaartjes van vijf euro? Zo ja, hoeveel?

3. Hoe beoordeelt het college het dat Amsterdam voorop loopt in het weren van dieren bij evenementen wegens dierenwelzijnsproblemen, maar wel korting biedt om naar het Dolfinarium te gaan? Vindt het college het nog te verdedigen om dolfijnen in gevangenschap te houden?

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de Stadspas niet ingezet dient te worden om korting te geven op dieronvriendelijke activiteiten? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

5. Is het college bereid om de Stadspas-actie voor het Dolfinarium per direct stop te zetten en te vervangen voor een activiteit die niet gepaard gaat met dierenleed? Zo nee, waarom niet?

De leden van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

J.F. Bloemberg-Issa

[i] https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/382509/Rambam.html

[ii] https://www.dolphinproject.com/campaigns/captivity-industry/facts-about-captivity/

[iii] https://www.worldanimalprotection.ca/our-work/animals-wild/wildlife-not-entertainers/case-against-marine-mammals-captivity

[iv] https://www.dolphinproject.com/blog/damage-caused-by-echo-in-captive-dolphin-communication/

Indiendatum: 20 feb. 2020
Antwoorddatum: 27 mei 2020

1. Heeft het college kennisgenomen van de Groengrijs bus/Stadspas aanbieding om voor € 5 naar het Dolfinarium te gaan? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze?
Antwoord: Ja, het college heeft kennisgenomen van deze actie. Op verzoek van een aantal Stadspashouders is een uitstapje georganiseerd waarbij het Dolfinarium is bezocht. Het college vindt het belangrijk dat iedere Amsterdammer volwaardig mee moet kunnen doen in de stad, ongeacht zijn of haar financiële situatie. De Stadspas is een belangrijk participatie-instrument dat hiervoor wordt ingezet en met deze actie is het voor Amsterdamse minima en hun kinderen mogelijk gemaakt om ook deel te nemen aan een uitstapje buiten de stad. De animo hiervoor was groot en in totaal maakten 200 Amsterdammers met een laag inkomen hiervan gebruik.

2. Wordt er nog geld toegelegd op de entreekaartjes van vijf euro? Zo ja, hoeveel?
Antwoord: Ja, de gemeente heeft per stadspashouder €17,50 bijgedragen aan het vervoer en de entree.

3. Hoe beoordeelt het college het dat Amsterdam voorop loopt in het weren van dieren bij evenementen wegens dierenwelzijnsproblemen, maar wel korting biedt om naar het Dolfinarium te gaan? Vindt het college het nog te verdedigen om dolfijnen in gevangenschap te houden?

4. Is het college het met de fractie van Partij voor de Dieren eens dat de Stadspas niet ingezet dient te worden om korting te geven op dieronvriendelijke activiteiten? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?
Antwoord vragen 3 en 4: De afgelopen drie jaar zijn er, mede door initiatieven en vragen van uw raad, maatregelen genomen om de inzet van dieren bij evenementen en activiteiten te ontmoedigen. Het college vindt dat maatregelen erop gericht moeten zijn om dierenwelzijn in het algemeen te verbeteren, en zich niet alleen op Amsterdammers met een laag inkomen moeten richten.

5. Is het college bereid om de Stadspas-actie voor het Dolfinarium per direct stop te zetten en te vervangen voor een activiteit die niet gepaard gaat met dierenleed? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het uitstapje naar het dolfinarium heeft februari 2020 plaatsgevonden en is geen lopende actie.