Schrif­te­lijke vragen inzake de invoering van ‘Car­nivoor? Geef het door!’


Indiendatum: feb. 2020

In september 2019 werd het initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door!’ van de fractie van de Partij voor de Dieren aangenomen door de gemeenteraad. Daarbij heeft het college aangegeven dat dit principe, waarbij vegetarisch eten de standaard is en vlees op aanvraag, per 1 januari 2020 zou worden ingevoerd in de gehele gemeentelijk organisatie. In de dinerpauzes van de raadsvergadering wordt nog standaard vlees geserveerd.

Inmiddels is het februari 2020 en derhalve is de fractie van de Partij voor de Dieren benieuwd naar de voortgang van de invoering.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college aangeven of het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ geheel is ingevoerd in de gemeentelijke organisatie?

a. Zo nee, waarom is dit nog niet gedaan / gelukt, wat zijn de concrete stappen die zijn genomen, en wanneer verwacht het college dat dit geheel is doorgevoerd?

2. Wat zijn de ervaringen met ‘Carnivoor? Geef het door!’ binnen de gemeentelijke organisatie en de cateraars?

3. Is er feedback gekomen vanuit de gebruikers van de catering? En zo ja, welke? En zijn deze positief, negatief of neutraal?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 6 mei 2020

1. Kan het college aangeven of het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ geheel is ingevoerd in de gemeentelijke organisatie?

a. Zo nee, waarom is dit nog niet gedaan / gelukt, wat zijn de concrete stappen die zijn genomen, en wanneer verwacht het college dat dit geheel is doorgevoerd?

Antwoord: Ja, het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ Is geheel ingevoerd in de gemeentelijke organisatie. De cateraars binnen de gemeentelijke panden hebben de vegetarische standaard doorgevoerd in hun assortiment. Daarnaast zijn de bestellers geïnformeerd.

2. Wat zijn de ervaringen met ‘Carnivoor? Geef het door!’ binnen de gemeentelijke organisatie en de cateraars?

Antwoord: De reacties van bestellers zijn wisselend en variëren van "goed initiatief" tot “belerend" of “ ik maak zelf wel uit wat ik eet". De cateraar moet vaak toelichten dat er alsnog keuze vrijheid is.

Net als voor de implementatie van dit initiatief, wordt er regelmatig buiten de deur besteld, hierbij is de vegetarische standaard de verantwoordelijkheid van de besteller. Bij de meeste banqueting bestellingen bij de gemeentelijke cateraar wordt het verzoek ingediend om, naast de vegetarische standaard, ook vlees te serveren. Zo wordt er ook bij de dinerpauzes van de raadsvergaderingen vlees geserveerd omdat er raadsleden zijn die de wens voor vlees hebben uitgesproken.

3. Is er feedback gekomen vanuit de gebruikers van de catering? En zo ja, welke? En zijn deze positief, negatief of neutraal?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake korting op dolfijnenleed via Amsterdamse Stadspas

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de inkoop en promotie van producten afkomstig uit moderne slavernij

Lees verder

    Word actief Doneer