Schrif­te­lijke vragen inzake bezoe­kers­aantal en leges evene­men­ten­ver­gunning Rollende Keukens


Schriftelijke vragen van het lid J. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake bezoekersaantal en leges evenementenvergunning Rollende Keukens

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Het vijfdaagse evenement De Rollende Keukens heeft een aanvraag voor een evenementenvergunning gedaan voor 1500 bezoekers op het drukste moment.[1] Dit heeft voor verbazing bij bewoners in Westerpark gezorgd, omdat dit bezoekersaantal niet klopt met het daadwerkelijke aantal op dit foodfestival.


Stadsdeel West schaalt dit evenement al jaren in als een evenement boven de 10.000 bezoekers op het drukste moment. Stadsdeel West heeft aan bewoners aangegeven niet akkoord te gaan met een evenementenvergunning voor 1500 bezoekers, maar wel met 7500 bezoekers op het drukste moment – ondanks dat het stadsdeel het aantal bezoekers op het drukste moment dus zelf hoger inschat.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het evenement van de Rollende Keukens aangemeld als evenement boven de 2000 bezoekers voor 30 november 2019 om een plek te krijgen op de evenementenagenda? [2]

2. Is de evenementenvergunning van de Rollende Keukens voorbesproken met stadsdeel West of het stedelijk evenementenbureau?

3. Alle evenementen boven de 2000 bezoekers vallen onder centraal-stedelijke regie van de burgemeester. Ligt de regie van dit evenement bij het college of is het gemandateerd aan stadsdeel West?

4. Waarom schaalt stadsdeel West het evenement De Rollende Keukens in op meer dan 10.000 bezoekers en betaalt de organisatie het legesbedrag voor 5000 tot 10.000 bezoekers, zoals gemeld door stadsdeel West? Graag een toelichting.

5. Wie bepaalt voor de evenementenvergunning hoeveel bezoekers er op het drukste moment zijn: de organisator of de gemeente? Graag een toelichting.

6. Hoe wordt het aantal bezoekers op het drukste moment gemeten?

7. Wie controleert hoeveel bezoekers er op het drukste moment zijn: de organisator of de gemeente? Graag een toelichting.

8. Als het aantal bezoekers wordt overschreden bij een evenement, wat zijn dan de gevolgen? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

[1] https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-west/2020/week-6/aanvragen/aanvraag-weekend/

[2] https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement-organiseren/eerste-keer-evenement-organiseren/#h7b206b9d-7349-4c5c-8c02-603bd24a3139