Schrif­te­lijke vragen inzake het verwij­deren van een boom uit de Hoofd­bo­menstructuur van de Plantage Middenlaan voor een ruimere entree voor Artis


Indiendatum: 5 mrt. 2021

In een bewonersbrief van 24 februari 2021 laat Artis weten dat er een boom aan de Plantage Middenlaan uit de grond gehaald zal worden en op 23 maart 2021 zal verhuizen naar een plek in het Westermanplantsoen. Dit zou nodig zijn voor een grotere entree en goede doorstroming van publiek en voorbijgangers.

Ondergetekende vindt dit een absurde gang van zaken. Ten eerste is deze boom onderdeel van de Hoofdbomenstructuur; een beschermde status voor beeldbepalende bomen die Amsterdam juist voor de lange termijn wil behouden. Met het weghalen van deze boom wordt het monumentaal stadsgezicht op deze plek vernield. Bovendien is een ruimere entree volgens de Partij voor de Dieren sowieso geen goede reden om een boom te verplaatsen. Als we hiermee akkoord gaan, zien we het al gebeuren dat er straks allerlei andere ondernemers lukraak bomen willen verplaatsen voor meer ruimte op hun stoepje.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij van de Ouderen, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Welke goede redenen zijn er volgens het college om een boom te mogen verwijderen uit de Hoofdbomenstructuur?
 2. Vindt het college een ruimere entree met ‘een betere doorstroming van publiek en voetgangers’ een gegronde reden om bomen uit de Hoofdbomenstructuur weg te happen? Graag een toelichting.
 3. Zou de plaatselijke snackbar, supermarkt of nagelsalon ook een boom (uit de Hoofdbomenstructuur) mogen verwijderen voor een ruimere entree en een betere doorstroming van publiek en voetgangers? En hoe zit dit in het geval van andere musea? Graag een toelichting.
 4. In hoeverre is er geprobeerd om de boom in te passen in een ontwerp voor de entree? Zijn er alternatieve ontwerpen gemaakt met behoud van de boom? Kan Artis aantonen dat het zo echt niet anders kon? Zo ja: kan het college deze stukken meesturen?
 5. Ondergetekende heeft het besluit met bijbehorende stukken opgevraagd en in het boomtechnisch rapport staat dat de boom geen specifieke beleidsstatus heeft. Hoe bestaat het dat dit projectteam voorbij gaat aan het feit dat deze boom onderdeel is van de Hoofdbomenstructuur?
 6. Is het waar dat de gemeente de beoogde nieuwe plek voor de boom heeft gevonden en de verhuizing op 23 maart uitvoert, zoals in de brief van Artis staat?
 7. Indien de voorgaande vraag bevestigend wordt beantwoord:
  1. wanneer heeft deze afstemming tussen de gemeente en Artis plaatsgevonden en hoe is dit precies gegaan?
  2. op welke manier is het feit dat deze boom onderdeel uitmaakt van de Hoofdbomenstructuur meegenomen in de afweging van de gemeente om mee te werken aan (voorbereidingen voor) de verwijdering en verplaatsing van deze boom?
 8. Is het college bereid om de toekenning van de vergunning door het stadsdeel terug te draaien en er bij Artis op aan te dringen dat zij de entree op een andere manier vormgeeft met behoud van de boom? Zo nee: waarom niet? Zo ja: gelukkig.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker