Schrif­te­lijke vragen inzake het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes


Indiendatum: sep. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Uit een nieuw rapport van CE Delft blijkt dat invoering van het statiegeldsysteem op kleine flesjes en blikjes zwerfafval tot 90 procent kan verminderen. Bovendien zouden gemeenten tot 80 miljoen kunnen besparen op de gemeentelijke reinigingskosten.[1] Invoering van statiegeld op flesjes en blikjes draagt ook bij aan vermindering van zwerfafval dat in de zee belandt. Geschat wordt dat er met de uitbreiding van het statiegeld tussen de 0,5 en 6 miljoen plastic flesjes per jaar minder in de zee terechtkomen. De Partij voor de Dieren fractie ziet invoering van statiegeld op flesjes en blikjes als wenselijke en noodzakelijke stap voor de vermindering van zwerfvuil.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het rapport van CE Delft over de effecten van statiegeld op flesjes en blikjes? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze resultaten?

2. Kan het college aangeven of de aangenomen motie[2] voor een lobby richting het Rijk voor de invoering van statiegeld op kleine PET-flessen en drankblikjes al is uitgevoerd?

3. Is het college, nu de positieve effecten van statiegeld op flesjes en blikjes duidelijk naar voren komen, bereid opnieuw aan te dringen op uitbreiding van het statiegeld, bij zowel het ministerie als de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur & Milieu?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] http://www.telegraaf.nl/binnenland/29095374/__Veel_minder_zwervende_blikjes__.html

[2] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/moties/amsterdam-circulair-statiegeld-op-kleine-pet-flessen-en-blikjes

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 16 okt. 2017

1. Is het college bekend met het rapport van CE Delft over de effecten van statiegeld op flesjes en blikjes? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze resultaten?
Het college kent het onderzoek van CE Delft. Het college is van mening dat het rapport de feitelijke informatie omvat zoals die op dit moment beschikbaar is over
de kosten en effecten van invoering van een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes.

2. Kan het college aangeven of de aangenomen motie[2] voor een lobby richting het Rijk voor de invoering van statiegeld op kleine PET-flessen en drankblikjes al is uitgevoerd?
Zie de beantwoording van vraag 3.

3. Is het college, nu de positieve effecten van statiegeld op flesjes en blikjes duidelijk naar voren komen, bereid opnieuw aan te dringen op uitbreiding van het statiegeld, bij zowel het ministerie als de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur & Milieu?
Amsterdam is ambtelijk direct betrokken bij de evaluatie Raamovereenkomst verpakkingen en het opstellen van de transitie agenda’s in het kader van het
nationale grondstoffenakkoord (ondertekend door Amsterdam). Hierbij wordt ingezet op het uitbreiden van de huidige statiegeld regeling met kleine flesjes en blikjes. Het onderzoek van CE Delft ondersteunt deze inzet. Naar verwachting zal eind 2017 meer duidelijk zijn over de nationale besluitvorming over de verdere aanpak van verpakkingen (inclusief kleine flesjes en blikjes). Het college zal u begin 2018 informeren over de vervolgstappen in het verpakkingendossier inclusief de mogelijke invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake olievervuiling in de Kostverlorenvaart en de zijkanalen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de brandveiligheid van stallen en dierverblijven in Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer