Schrif­te­lijke vragen inzake het gedwongen vertrek van volks­tuin­complex De Vrij­buiters


Indiendatum: 10 feb. 2021

Toelichting:

In het Parool is te lezen dat tuinders van de volkstuinvereniging De Vrijbuiters middels een dwangbevel dringend verzocht worden om het volkstuincomplex voor het einde van deze maand te verlaten[i]. Dit is de uitkomst van een geschil met de nieuwe grondeigenaar van het gebied. Uit het artikel blijkt dat de nieuwe eigenaar, een Amsterdamse vastgoedman, het gebied in 2019 van de provincie kocht, met het voornemen er woningen te bouwen, wat het bestemmingsplan niet toestaat. Er zijn vermoedens dat hij desondanks positie houdt in afwachting van toekomstige ontwikkelingen of dat het complex na oplevering tegen de grond gaat en vervolgens met hogere ‘marktconforme’ huurprijzen voor een nieuwe doelgroep als volkstuin wordt aangeboden. De nieuwe eigenaar zou niet reageren op verzoeken om iets te vertellen over zijn plannen.

Voor de verkoop zou de provincie bij de gemeente Amsterdam en Diemen geïnformeerd hebben of zij de grond wilden overnemen, maar dat aanbod werd afgewezen. De tuinders verwijten de gemeente dat zij niets heeft gedaan, terwijl zij de oplossing in handen had. Tot verdriet van de tuinders is het resultaat dat er een deel van de oude, diverse en authentieke Bijlmer verdwijnt. Op het tussen de Bijlmerweide en Diemen verscholen volkstuincomplex is de grond fantastisch: vette klei die zeer geschikt is voor het verbouwen van groenten, fruit en weelderig groen. Tuinders verbouwden er al succesvol Surinaamse groenten zoals antroewa en boulanger, maar ook watermeloen, veldsla en spinazie[ii]. Het is momenteel de vraag hoe het met de Vrijbuiters verder moet.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. In het artikel in het Parool is te lezen dat de provincie aan de gemeente Amsterdam en Diemen heeft gevraagd om de grond over te nemen waar volkstuincomplex De Vrijbuiters gevestigd is; onder welke gemeente valt het gebied precies?
  2. Is het waar dat de Provincie de gemeente Amsterdam heeft gevraagd om de grond over te nemen en dat de gemeente dit aanbod heeft afgewezen? Zo ja, waarom heeft de gemeente er niet voor gekozen de grond over te nemen en dit groene authentieke gebied in de Bijlmer te beschermen en behouden? Acht het college het verenigingsleven en de aanwezigheid en kwaliteit van het groen niet van groot belang?
  3. Staat de gemeente nog steeds achter deze eerder gemaakte beslissing of denkt het college bij nader inzien dat er een fout begaan is?
  4. Wat voor bestemming heeft het gebied precies? Is het college bereid om deze locatie groen te houden?
  5. Is het college op de hoogte welke plannen de vastgoedeigenaar heeft voor het gebied? Zo ja, rijmen de plannen met de bestemming van het gebied?
  6. Welke mogelijkheden heeft het college om de volkstuinvereniging op de huidige locatie te redden, bijvoorbeeld door de grond alsnog over te nemen?
  7. Hoe rijmt het gedwongen vertrek van volkstuincomplex De Vrijbuiters met de gemeentelijke afspraak dat er geen volkstuinen verdwijnen en de permanentverklaring van alle volkstuinparken in Amsterdam uit 1970 (waardoor vervangende grond geen gunst is maar een recht)?
  8. Waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over volkstuincomplex De Vrijbuiters in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid?
  9. Is het college, indien de plannen doorgaan, bereid te onderzoeken waar de tuinders opnieuw een volkstuinpark kunnen creëren? Ziet het college momenteel al mogelijkheden?
  10. Is het college bereid de tuinders te ondersteunen bij een verhuizing en zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa


[i] https://www.parool.nl/amsterdam/volkstuincomplex-de-vrijbuiters-moet-weg-de-gemeente-heeft-liggen-slapen~be41554d/

[ii] https://www.bijlmer.net/vrijbuiters-in-zuidoost-verbouwen-surinaamse-groenten/