Schrif­te­lijke vragen inzake het gebruik van gemeen­te­lijke vogel- en vleer­muis­kaarten


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake het gebruik van gemeentelijke vogel- en vleermuiskaarten

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door de vragenstelster:

Amsterdam kent geografische kaarten waarop te zien is waar zich in de stad broedplaatsen van gierzwaluwen, boerenzwaluwen, huiszwaluwen, huismussen en spreeuwen bevinden[i]. Er is ook een kaart waarop te zien is waar vleermuizen voorkomen[ii].

De Partij voor de Dieren hecht waarde aan deze kaarten, omdat ze laten zien hoe ook dieren een plek in Amsterdam vinden. Daarnaast kunnen de kaarten bijdragen aan de bescherming van deze dieren indien de informatie gebruikt wordt bij de beoordeling van vergunningverlening voor werkzaamheden. Zo kan het optuigen van een steigerdoek voor schilderwerkzaamheden onschuldig lijken, terwijl het voor aanwezige vleermuizen in de spouwmuur betekent dat de vliegingang naar hun verblijfplaats compleet wordt geblokkeerd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Op welke manier komen de registraties in de kaarten tot stand?
  2. Kan het college aangeven in hoeverre deze kaarten actueel zijn?
  3. Heeft het college inzichtelijk of er voldoende mensen zorgdragen voor het bijhouden van deze kaarten?
  4. In hoeverre worden deze kaarten door de gemeente/stadsdelen en door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gebruikt bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor werkzaamheden?
  5. Wordt er op enige wijze bijgehouden hoe vaak de kaarten worden gebruikt door vergunningverleners? Kan het college een toelichting geven: in hoeverre wel of niet en waarom?
  6. Is de informatie van deze kaarten gekoppeld aan de systemen van de vergunningverleners zodat zij direct over het desbetreffende adres geïnformeerd worden? Indien nee: zijn er plannen om dit te realiseren? Graag een toelichting.
  7. Kan het college beoordelen in hoeverre natuurinclusieve bouwprojecten (bijvoorbeeld met ingemetselde neststenen voor gierzwaluwen) succesvol zijn geweest voor het creëren van nestgelegenheid?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://maps.amsterdam.nl/vogels/?LANG=nl

[ii] https://maps.amsterdam.nl/vleermuizen/