Schrif­te­lijke vragen inzake het gebruik van een paar­den­koets door onder­nemers


Indiendatum: jan. 2018

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
De BIZ Bilderdijkstraat heeft rond afgelopen kerst een paardenkoets rondjes laten rijden om mensen bij de gewenste winkels af te zetten. Ook voorbijgangers konden gratis ritjes in de koets maken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is er subsidie voor deze activiteit gegeven?
2. Werd er met deze paardenkoets ook reclame op de weg gemaakt?
3. Was het aanbieden van deze paardenkoetsritjes vergunningplichtig en zo ja, is er ook een vergunning voor afgegeven? Zo nee, wanneer gaat het nieuwe beleid in waarbij voor alle activiteiten met dieren een vergunning verplicht wordt gesteld?
4. Komt het vaker in Amsterdam voor dat paardenkoetsen rond rijden ter promotie van ondernemers?

Gelieve bij alle antwoorden de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 13 feb. 2018

1. Is er subsidie voor deze activiteit gegeven?
Antwoord:
Ja, de bestuurscommissie West heeft subsidie verleend aan de BIZ Bilderdijkstraat.

2. Werd er met deze paardenkoets ook reclame op de weg gemaakt?
Antwoord:
Nee.


3. Was het aanbieden van deze paardenkoetsritjes vergunningplichtig en zo ja, is er ook een vergunning voor afgegeven? Zo nee, wanneer gaat het nieuwe beleid in waarbij voor alle activiteiten met dieren een vergunning verplicht wordt gesteld?
Antwoord:
Nee, een vergunning was niet nodig. Een evenementenmelding was voor deze kerstactiviteiten voldoende. Over het nieuwe beleid om alle activiteiten met dieren vergunningplichtig te maken is de raadscommissie voor Bouwen, Wonen, Wijkaanpak en Dierenwelzijn vrijdag 9 februari 2018 door middel van een brief van het college geïnformeerd.

4. Komt het vaker in Amsterdam voor dat paardenkoetsen rond rijden ter promotie van ondernemers?
Antwoord:
Ja. Bekend is de bierwagen van Heineken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de exploitatiekosten en verliezen van parkeergarages

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake import van verbrand afval uit het Verenigd Koninkrijk

Lees verder

    Word actief Doneer