Schrif­te­lijke vragen inzake door bewoners aange­legde bloeiende bijen­linten en ecolo­gische verbin­dingen in Nieuw Sloten die door gemeen­telijk maaiwerk zijn geruï­neerd.


Indiendatum: jul. 2021

De Partij voor de Dieren juicht het toe dat bewoners met groene ideeën zelf aan de slag kunnen gaan in hun buurt. In Nieuw West is onder meer de Groengroep Nieuw Sloten actief. Uit contact met deze groep begrijpen wij dat zij zich inzetten voor het aanleggen en verbeteren van ecologische verbindingszones in de wijk. Helaas ontving de fractie van de Partij voor de Dieren eerder deze maand het zorgwekkende nieuws dat delen van het aangelegde en bloeiende groen door gemeentelijk maaiwerk is verwoest. Op de Peilscheidingskade zou de helft van het bloeiende gebied tot op de grond zijn platgemaaid, op de Arendonksingel en de Antwerpenbaan zouden aangelegde bijenlinten helemaal met de grond gelijk zijn gemaakt en tot slot zou de gemeente een tuin van de Groengroep hebben gemaaid ondanks dat er bordjes staan dat deze tuin door bewoners wordt beheerd. De Partij voor de Dieren vermoedt dat dit om een grove fout gaat en wil graag opheldering en weten hoe de gemeente dit rigoureuze maaiwerk in de toekomst achterwegen gaat laten.

  1. Kan het college de door de Groengroep beschreven schade bevestigen?
  2. Hoe past het maaien van deze verbindingszones, bijenlint en een tuin in het gemeentelijk maaibeleid?
  3. Waren de werkzaamheden doelbewust? Zo ja, wat was het doel?
  4. Als de werkzaamheden niet doelbewust plaatsvonden: hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaat dit in de toekomst worden voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Wij staan voor:

    Word actief Doneer