Schrif­te­lijke vragen inzake het snoeien van heggen en rekening houden met mogelijk broedende vogels.


Indiendatum: jul. 2021

Bij snoeiwerkzaamheden is de uitvoerder verplicht eerst te onderzoeken of er vogels broeden in de te snoeien planten. Dit zou ook het geval moeten zijn bij het snoeien van volle heggen. In een video[1] van 11 juni jl. is te zien hoe een heg in het Westerpark over de volledige lengte machinaal wordt “geschoren” door een langsrijdende wagen. Ondergetekende wil graag weten hoe bij zo’n lang en dichte heg wordt uitgesloten dat er vogels in broeden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe wordt bij het maaien van een volledige heg, zoals die in de video vanuit het Westerpark, uitgesloten dat er nesten in de heg zitten?
  2. Kan het college navraag doen bij de uitvoerder van de werkzaamheden in het Westerpark of/hoe dit in het genoemde geval heeft plaatsgevonden? Is deze controle gedocumenteerd? Zo ja, kan het college deze meesturen? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke gevolgen heeft het vinden van een nest in een heg voor de geplande snoeiwerkzaamheden?
  4. Ziet het college reden en mogelijkheden om het snoeien van heggen in het voorjaar en de vroege zomer over te slaan ter voorkoming van het storen van broedende vogels? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[1] https://m.facebook.com/story.p...

Indiendatum: jul. 2021
Antwoorddatum: 30 aug. 2021

1. Hoe wordt bij het maaien van een volledige heg, zoals die in de video vanuit het Westerpark, uitgesloten dat er nesten in de heg zitten?

Voordat de werkzaamheden beginnen wordt de heg gecontroleerd op aanwezigheid nesten en beschermde planten. Dit wordt in een standaard format vastgelegd.

2. Kan het college navraag doen bij de uitvoerder van de werkzaamheden in het Westerpark of/hoe dit in het genoemde geval heeft plaatsgevonden? Is deze controle gedocumenteerd? Zo ja, kan het college deze meesturen? Zo nee, waarom niet?

Voor aanvang heeft een flora en faunascan plaatsgevonden, welke is gedocumenteerd. Zie hiervoor de bijlage.

3. Welke gevolgen heeft het vinden van een nest in een heg voor de geplande snoeiwerkzaamheden?

Indien een nest wordt aangetroffen in de heg, wordt aan weerszijden van het nest de heg meerdere meters afgezet met lint. Wanneer bij een volgende check blijkt dat het nest verlaten is, worden de werkzaamheden alsnog uitgevoerd.

4. Ziet het college reden en mogelijkheden om het snoeien van heggen in het voorjaar en de vroege zomer over te slaan ter voorkoming van het storen van broedende vogels? Graag een toelichting.

De huidige werkwijze is gebaseerd op de wet natuurbescherming. Het college ziet geen noodzaak een specifieke Amsterdamse werkwijze te introduceren. De huidige werkwijze, biedt voldoende bescherming voor broedende vogels en zorgt ervoor dat het reguliere onderhoud ten behoeve van het afgesproken kwaliteitsniveau plaats kan vinden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake door bewoners aangelegde bloeiende bijenlinten en ecologische verbindingen in Nieuw Sloten die door gemeentelijk maaiwerk zijn geruïneerd.

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen inzake bouwplannen voor de Van Eeghenstraat

Lees verder

    Word actief Doneer