Schrif­te­lijke vragen inzake de komst van een buurt­rechtbank naar de gemeen­schaps­moestuin Bloei & Groei voor en door vrouwen in Vens­er­polder


Indiendatum: 22 jul. 2021

De geplande locatie voor de buurtrechtbank die na de zomer in Amsterdam Zuidoost geopend zal worden bevindt zich midden in een groene oase en moestuin in Venserpolder. Deze gemeenschapstuin is een initiatief van Bloei & Groei voor en door vrouwen en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van Venserpolder. Met de komst van de buurtrechtbank zou de geborgenheid en veiligheid van deze belangrijke plek onder druk komen te staan. Er lijkt geen participatie over de locatie van de buurtrechtbank te hebben plaatsgevonden, waardoor omwonenden en deelnemers van Bloei & Groei hun zorgen niet tijdig hebben kunnen delen.[1] Daarom zijn zij een petitie begonnen, ‘kies voor buurtkracht’, die inmiddels al meer dan 300 keer is ondertekend.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het College op de hoogte van de zorgen over de komst van de buurtrechtbank middenin de gemeenschapstuin voor vrouwen in Venserpolder?
  2. Welke participatie heeft er plaatsgevonden over de komst van de buurtrechtbank naar de moestuin in Venserpolder en op welke wijze zijn de tuinders hierbij betrokken?
  3. Op welke wijze is de lokale politiek betrokken geweest bij het kiezen van een geschikte locatie voor de buurtrechtbank? Heeft dit bijvoorbeeld op de agenda gestaan van de stadsdeelcommissie
  4. Zijn er alternatieve locaties voor de buurtrechtbank onderzocht? Zo ja, waarom is er niet voor een andere locatie gekozen? Zo nee, waarom zijn er geen alternatieven onderzocht?
  5. Zijn er bewoners betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie? Zo ja, hoe en welke locaties zijn hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?
  6. Klopt het dat in gesprekken met de gemeente is gesuggereerd dat mochten er problemen ontstaan, er een andere locatie voor Bloei & Groei gezocht kan worden? Is het College het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de tuinders niet hoeven te wijken voor nieuwe initiatieven en gewoon op hun huidige locatie horen te blijven?
  7. In een reactie zegt een woordvoerder van de gemeente: “We zien wel dat het proces te snel is gegaan en willen graag leren van de ervaringen. Het is belangrijk dat omwonenden worden gehoord.” Is het College het met de Partij voor de Dieren eens dat wanneer de buurtrechtbank op de huidige locatie doorgaat, zonder dat met omwonenden naar een andere locatie wordt gekeken, omwonenden juist niet zijn gehoord? Zo nee, hoe ziet het College dit dan?
  8. Is het College bereid alsnog een andere locatie voor de buurtrechtbank te overwegen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://www.parool.nl/amsterda...

Indiendatum: 22 jul. 2021
Antwoorddatum: 11 nov. 2021

1. Is het college op de hoogte van de zorgen over de komst van de buurtrechtbank middenin de gemeenschapstuin voor vrouwen in Venserpolder?

Antwoord: Ja. De burgemeester, de stadsdeelvoorzitter en de gemeente zijn hierover al geruime tijd in gesprek met Bloei en Groei.

2. Welke participatie heeft er plaatsgevonden over de komst van de buurtrechtbank naar de moestuin in Venserpolder en op welke wijze zijn de tuinders hierbij betrokken?

Antwoord: De Buurtrechter zal geen gebruik maken van de moestuin van Bloei en Groei en Bloei en Groei kan van een eigen ingang gebruik maken. Zoals hierboven beschreven, is na de keuze om de buurtrechter in het pand aan de Albert Camuslaan te vestigen, Bloei en Groei betrokken bij de ideeën om de samenvoeging van functies in het pand zo goed mogelijk tot stand te laten komen.

3. Op welke wijze is de lokale politiek betrokken geweest bij het kiezen van een geschikte locatie voor de buurtrechtbank? Heeft dit bijvoorbeeld op de agenda gestaan van de stadsdeelcommissie?

Antwoord: Het zoeken door B&W samen met het stadsdeel naar een passende locatie voor een beleidsdoel is een regulier proces waarvoor geen politieke besluitvorming vanuit het stadsdeel aan de orde is. Het pand is geen eigendom van het stadsdeel, maar van Gemeentelijk Vastgoed. De zorgen van Bloei en Groei werden pas in een later stadium duidelijk. Daarom was aanvankelijk geen noodzaak gevoeld om de stadsdeelcommissie hierover te informeren.

4. Zijn er alternatieve locaties voor de buurtrechtbank onderzocht? Zo ja, waarom is er niet voor een andere locatie gekozen? Zo nee, waarom zijn er geen alternatieven onderzocht?

Antwoord: Ja, er zijn verschillende locaties onderzocht. De locatie aan de Albert Camuslaan kwam echter als enige geschikte locatie uit het onderzoek. Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief Datum 11-11-2021 Pagina 4 van 5 Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

5. Zijn er bewoners betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie? Zo ja, hoe en welke locaties zijn hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Bewoners zijn niet betrokken bij de zoektocht, omdat al snel bleek dat een geschikte gemeentelijke locatie voorhanden was in Venserpolder. De locatie stond leeg en was beschikbaar op korte termijn.

6. Klopt het dat in gesprekken met de gemeente is gesuggereerd dat mochten er problemen ontstaan, er een andere locatie voor Bloei & Groei gezocht kan worden? Is het College het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de tuinders niet hoeven te wijken voor nieuwe initiatieven en gewoon op hun huidige locatie horen te blijven?

Antwoord: De insteek van de gemeente is steeds geweest zowel Bloei en Groei als de Buurtrechter als Buurtteam en Wijkactieteam de mogelijkheid te geven een ruimte in het pand te huren. Dit is ook in de gesprekken met Bloei en Groei overgebracht.

7. In een reactie zegt een woordvoerder van de gemeente: “We zien wel dat het proces te snel is gegaan en willen graag leren van de ervaringen. Het is belangrijk dat omwonenden worden gehoord.” Is het College het met de Partij voor de Dieren eens dat wanneer de buurtrechtbank op de huidige locatie doorgaat, zonder dat met omwonenden naar een andere locatie wordt gekeken, omwonenden juist niet zijn gehoord? Zo nee, hoe ziet het College dit dan?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2 en vraag 5. Er is met omwonenden contact geweest over de komst buurtrechter in Venserpolder. Er zijn veel positieve reacties.

8. Is het college bereid alsnog een andere locatie voor de buurtrechtbank te overwegen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het ligt niet voor de hand een andere locatie voor de Buurtrechter te overwegen, aangezien uit het onderzoek door stadsdeel Zuidoost en Gemeentelijk Vastgoed geen andere geschikte locaties naar voren zijn gekomen. Het pand is recentelijk grondig verbouwd om plaats te geven aan de verschillende initiatieven die een gedeelte van het pand kunnen huren. De zorgen en vragen van Bloei en Groei, ook over de veiligheid van de tuinders, nemen wij serieus. Er is goed geluisterd naar de zorgen en wensen en er zijn inmiddels afspraken gemaakt om aan de zorgen tegemoet te komen. Wij hebben vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de bekendheid van de Hoofdbomenstructuur bij herinrichting Weesperzijde

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake door bewoners aangelegde bloeiende bijenlinten en ecologische verbindingen in Nieuw Sloten die door gemeentelijk maaiwerk zijn geruïneerd.

Lees verder

    Word actief Doneer