Schrif­te­lijke vragen inzake de komst van een buurt­rechtbank naar de gemeen­schaps­moestuin Bloei & Groei voor en door vrouwen in Vens­er­polder


Indiendatum: 22 jul. 2021

De geplande locatie voor de buurtrechtbank die na de zomer in Amsterdam Zuidoost geopend zal worden bevindt zich midden in een groene oase en moestuin in Venserpolder. Deze gemeenschapstuin is een initiatief van Bloei & Groei voor en door vrouwen en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van Venserpolder. Met de komst van de buurtrechtbank zou de geborgenheid en veiligheid van deze belangrijke plek onder druk komen te staan. Er lijkt geen participatie over de locatie van de buurtrechtbank te hebben plaatsgevonden, waardoor omwonenden en deelnemers van Bloei & Groei hun zorgen niet tijdig hebben kunnen delen.[1] Daarom zijn zij een petitie begonnen, ‘kies voor buurtkracht’, die inmiddels al meer dan 300 keer is ondertekend.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het College op de hoogte van de zorgen over de komst van de buurtrechtbank middenin de gemeenschapstuin voor vrouwen in Venserpolder?
  2. Welke participatie heeft er plaatsgevonden over de komst van de buurtrechtbank naar de moestuin in Venserpolder en op welke wijze zijn de tuinders hierbij betrokken?
  3. Op welke wijze is de lokale politiek betrokken geweest bij het kiezen van een geschikte locatie voor de buurtrechtbank? Heeft dit bijvoorbeeld op de agenda gestaan van de stadsdeelcommissie
  4. Zijn er alternatieve locaties voor de buurtrechtbank onderzocht? Zo ja, waarom is er niet voor een andere locatie gekozen? Zo nee, waarom zijn er geen alternatieven onderzocht?
  5. Zijn er bewoners betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie? Zo ja, hoe en welke locaties zijn hieruit gekomen? Zo nee, waarom niet?
  6. Klopt het dat in gesprekken met de gemeente is gesuggereerd dat mochten er problemen ontstaan, er een andere locatie voor Bloei & Groei gezocht kan worden? Is het College het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de tuinders niet hoeven te wijken voor nieuwe initiatieven en gewoon op hun huidige locatie horen te blijven?
  7. In een reactie zegt een woordvoerder van de gemeente: “We zien wel dat het proces te snel is gegaan en willen graag leren van de ervaringen. Het is belangrijk dat omwonenden worden gehoord.” Is het College het met de Partij voor de Dieren eens dat wanneer de buurtrechtbank op de huidige locatie doorgaat, zonder dat met omwonenden naar een andere locatie wordt gekeken, omwonenden juist niet zijn gehoord? Zo nee, hoe ziet het College dit dan?
  8. Is het College bereid alsnog een andere locatie voor de buurtrechtbank te overwegen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://www.parool.nl/amsterda...