Actu­a­liteit van het raadslid Johnas van Lammeren (PvdD) inzake beslag­legging recycling instal­latie AEB


Indiendatum: 26 mei 2020

Aan de gemeenteraad

BAM heeft beslag gelegd op de recyclinginstallatie van het AEB. Reden het niet voldoen aan de betalingsverplichting door het AEB. De recycling installatie is essentieel voor het behalen van de doelstelling op het gebied van recycling. Daarbij heeft het college aangekondigd het apart ophalen van plastic te stoppen omdat het scheiden van het afval bij het AEB (nascheiding) zou plaatsvinden.

De leden van de gemeenteraad
namens raadslid
JFW van Lammeren