Schrif­te­lijke vragen inzake de uitvoering van de pilot voor een Groen Sloterdijk


Indiendatum: sep. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In december 2016 heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het plan om de betonnen pijlers onder de spoorwegen bij Sloterdijk te laten begroeien met klimop. In een pilot worden vier pijlers vergroend. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft geruchten gehoord dat de uitvoering van de pilot “Een groen Sloterdijk” vertraagd is en is daarom benieuwd naar de stand van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat is de stand van zaken en planning met betrekking tot de uitvoering van de pilot “Een groen Sloterdijk”?

We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 19 feb. 2018

1. Wat is de stand van zaken en planning met betrekking tot de uitvoering van de pilot “Een groen Sloterdijk”?

September 2017 is rondom vier kolommen van ProRail in het Sloterdijk gebied klimopbeplanting aangeplant. Deze aanplant is de uitvoering van de pilot om te
onderzoeken hoe klimbeplanting zich onder de diverse viaducten van het stationsgebied Sloterdijk ontwikkelt. In het plan van aanpak is afgesproken om na een plantseizoen (dus oktober 2018) de pilot te evalueren en afhankelijk van het resultaat, te besluiten of klimbeplanting in deze omstandigheden zich goed ontwikkelt en op meer plaatsen en onder gelijke condities, zowel in Sloterdijk als Amsterdam, toegepast kan worden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de brandveiligheid van stallen en dierverblijven in Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het inleveren van een leaseauto voor een financiële vergoeding

Lees verder

    Word actief Doneer