Schrif­te­lijke vragen inzake de toename van het aantal gedumpte dieren in de zomer­maanden


Indiendatum: aug. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Het is een jaarlijks terugkerend probleem dat dieren in vakantieperiodes gedumpt worden. In de zomermaanden is er vaak een piek te zien in het aantal dieren dat gevonden wordt. In de Telegraaf van 16 augustus jl. was te lezen dat het aantal honden en katten dat in de stad is gevonden of bij de poort van het dierenasiel is gedumpt zo’n tien procent hoger is dan vorig jaar. Vorig jaar ging het in juni, juli en de eerste helft van augustus om 53 honden en 231 katten, dit jaar gaat het om 62 honden en 255 katten.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kan het college bevestigen dat het dumpen van dieren in Amsterdam in de zomermaanden blijft toenemen?

2. Is de wethouder bereid om samen met de Adviesraad Dierenwelzijn te zoeken naar extra maatregelen om de zomerse piek in het aantal gedumpte dieren te voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 17 aug. 2016

1. Kan het college bevestigen dat het dumpen van dieren in Amsterdam in de zomermaanden blijft toenemen?

Antwoord: De gegevens in de Telegraaf komen van Dierenopvangcentrum Amsterdam in Osdorp en betreffen het aantal zwerfhonden en -katten dat door Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) in de zomermaanden van 2016 is opgevangen. Het gaat zowel om huisdieren die zijn kwijtgeraakt als huisdieren die in de openbare ruimte zijn gedumpt. DOA geeft aan dat er sprake is van een zomerpiek, maar ziet geen significante toename van het aantal gedumpte dieren. Volgens DOA is er de afgelopen jaren sprake van een daling, te danken aan de chip-en sterilisatiecampagnes.

2. Is de wethouder bereid om samen met de Adviesraad Dierenwelzijn te zoeken naar extra maatregelen om de zomerse piek in het aantal gedumpte dieren te voorkomen?

Antwoord: Ja. De wethouder Dierenwelzijn heeft op 1 september 2016 met de Adviesraad Dierenwelzijn gesproken over mogelijke extra maatregelen. Een campagne om te stimuleren dat katten onvruchtbaar worden gemaakt en te voorzien van chip en chipregistratie werd als mogelijke maatregelen genoemd. Deze maatregelen worden, samen met de dierenopvangorganisaties, nader onderzocht. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake diervriendelijke kinderboerderijen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake compensatie voor bomenkap in het Amsterdamse Bos

Lees verder

    Word actief Doneer