Schrif­te­lijke vragen inzake de start van het buurt­ini­ti­atief voor het vergroenen van de Bongerd in Noord tot echte ‘boom­gaard buurt’.


Schriftelijke vragen van de leden J.F. Bloemberg-Issa en A.L. Bakker inzake de start van het buurtinitiatief voor het vergroenen van de Bongerd in Noord tot echte ‘boomgaard buurt’.

In de buurt de Bongerd in Noord zijn de straatnamen voornamelijk vernoemd naar in Nederland geteelde fruitboom-soorten. Een groep buurtbewoners wil van de Bongerd een wijk te maken met een aangezicht dat haar naam ‘Boomgaard’ waardig is en wil daarom zelf aan de slag om de straten te vergroenen. Er is een buurtinitiatief ingediend voor Groen in de Buurt subsidies voor vijf straten: het Jonathanhof, het Bellefleurhof, de Notarisappelstraat, Kaneelappelstraat en Paradijsappelstraat. Zij hebben activiteitenplannen opgesteld en zijn van plan deel te nemen aan de nationale Boomplantdag op 13 maart aanstaande. Er is afgestemd met de afdeling groenonderhoud in Noord en de subsidie coördinator voor het samenwerken aan het ontwerp en de aanleg van buurttuinen. Zij wachten echter nog altijd totdat de gemeente voor een goede grondkwaliteit heeft gezorgd.

De buurt heeft jaren gewacht op oplevering van een goede grond conform het voorgeschreven bestek en is op dit moment niet tevreden. Na een eerdere oplevering is een grondonderzoek aangevraagd en uitgevoerd. De Partij voor de Dieren-fractie heeft eind oktober 2018 nog schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek[i]. Tijdens de commissievergadering WB van 12 december 2018 kwam een buurtbewoner inspreken om te vertellen over grond in de Bongerd waar 2 centimeter aarde is aangelegd bovenop een 28 centimeter dikke zandlaag. De bewoners vragen op basis van het verschenen groeiplaatsonderzoek[ii] een volledige heraanleg van het groen. De wethouder met portefeuille ‘groen’ verklaarde toen de indruk te hebben dat er vanuit Grondzaken samen met het stadsdeel aan dit dossier wordt gewerkt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe staat het er op dit moment voor met de grondkwaliteit van de Bongerd?

  2. Zijn er na verschijning van het genoemde rapport opnieuw werkzaamheden gedaan voor een goede oplevering van de grond?

  3. Gaat het lukken om de grond gereed te hebben voor 13 maart aanstaande zodat de buurt aan de slag kan gaan met hun groenplannen?

  4. Zijn er op andere locaties grondwerkzaamheden verricht / worden deze momenteel verricht door de aannemer die in de Bongerd de grond niet volgens het bestek heeft opgeleverd? Zo ja: is het college bereid een onafhankelijk grondonderzoek te laten uitvoeren op die locaties om de kwaliteit te controleren en een goede grondkwaliteit te garanderen?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-de-voortgang-van-het-grondonderzoek-in-de-bongerd

[ii] https://www.amsterdam.nl/publish/pages/891074/1206a_18_bijlage_1_de_bongerd_groeiplaatsonderzoek_grasvelden_-_def_15-03-2018.pdf