Schrif­te­lijke vragen inzake de No Impact Week


Indiendatum: okt. 2011

De No Impact Week is een experiment van een week (6 t/m 13 november 2011) waarin mensen worden uitgedaagd te ervaren wat het verkleinen van hun impact op het milieu kan betekenen voor hun kwaliteit van leven.
Tijdens de No Impact Week wordt gekeken naar, en passen mensen hun gedrag aan op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie en water. De No Impact Week start op 6 november en eindigt op zondag 13 november 2011.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 10 oktober 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college bekend met de No Impact Week?

2. Is het college van mening dat de No Impact Week goed aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam?

3. Is het college bereid om te kijken hoe, zonder het maken van kosten, aandacht kan worden gegeven aan de No Impact Week, bijvoorbeeld door het plaatsen van een artikel op de gemeentelijke websites?

4. Is het college bereid om te bekijken hoe de gemeente Amsterdam zelf kan deelnemen aan de No Impact Week?

5. Is het college bereid om deze vragen op korte termijn te beantwoorden en op korte termijn te handelen aangezien de No Impact Week al op 6 november 2011 van start gaat?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 1 nov. 2011

1. Is het college bekend met de No Impact Week?

Antwoord:
Ja, het college heeft er kennis van genomen.

2. Is het college van mening dat de No Impact Week goed aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam?

Antwoord:
Ja, het college deelt deze mening. Deze actie past binnen de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen zoals verwoord in het duurzaamheidsprogramma ‘Amsterdam beslist duurzaam 2011-2014’ en met name de vierde pijler ‘materialen en consumenten’.

3. Is het college bereid om te kijken hoe, zonder het maken van kosten, aandacht kan worden gegeven aan de No Impact Week, bijvoorbeeld door het plaatsen van een artikel op de gemeentelijke websites?

Antwoord:
Ja, het college zal via onze gemeentelijke websites (www.amsterdam.nl en www.intranet.amsterdam.nl) de aandacht vestigen op de No Impact Week en op de gemeentelijke websites die gaan over duurzaamheid, zoals www.dmb.amsterdam.nl.

4. Is het college bereid om te bekijken hoe de gemeente Amsterdam zelf kan deelnemen aan de No Impact Week?

Antwoord:
Nee. De No Impact Week richt zich primair op het individu en de gevolgen van het menselijk gedrag en handelen op het milieu. Het roept op tot een duurzame(re) levensstijl. Het richt zich dus op de eigen verantwoordelijkheid van het individu en niet direct op organisaties. Niettemin zal het college bij onze gemeentelijke medewerkers via intranet hiervoor aandacht vragen, omdat het menselijk gedrag en handelen niet alleen plaatsvindt in de eigen (vrije) tijd maar ook in werktijd.

5. Is het college bereid om deze vragen op korte termijn te beantwoorden en op korte termijn te handelen aangezien de No Impact Week al op 6 november 2011 van start gaat?

Antwoord:
Ja, met deze beantwoording heeft het college aan het verzoek van vragensteller voldaan. Daarnaast zal het college tijdig de hiervoor toegezegde acties uitvoeren om bekendheid te geven aan de No Impact Week, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als binnen de gemeente.