Schrif­te­lijke vragen inzake de moge­lijk­heden om Amster­damse bomen niet in verbran­dings­ovens te laten belanden


Indiendatum: feb. 2020


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake de mogelijkheden om Amsterdamse bomen niet in verbrandingsovens te laten belanden

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door de vragenstelster:

In de beantwoording van schriftelijke vragen[i] geeft het college aan dat er een marktconsultatie nodig zou zijn als de gemeente biomassa zou willen uitsluiten als verwerkingsmogelijkheid van hout. Dit vergt tijd en onderzoeksgeld. Daarnaast stelt het college dat het niet voor de hand ligt om extra budget te reserveren terwijl de huidige contracten nog doorlopen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Wat is de resterende looptijd van de huidige contracten en de inschrijvingen op huidige aanbestedingen van het afvoeren van groenafval?
  2. Hoeveel tijd en onderzoeksgeld zou er nodig zijn voor een marktconsultatie om te weten hoeveel extra budget er nodig is wanneer de gemeente biomassa uitsluit als verwerkingsmogelijkheid?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/556645

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 26 feb. 2020

1. Wat is de resterende looptijd van de huidige contracten en de inschrijvingen op huidige aanbestedingen van het afvoeren van groenafval?

Antwoord: Ten aanzien van het afvoeren van groenafval voor zover de SLA (Service Level Agreement) Eco en Wijkgroen is op dit moment al het EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) criterium circulair groenonderhoud van toepassing. Hierbij de looptijden van de groencontracten waar groene reststromen bij vrij komen:

- SLA Wijkgroen (snoeihout, afgestorven plantenresten en deel onkruid) loopt tot 31-12-2024
- SLA Ecologisch beheer (snoeihout, maaisel, slootmaaisel) loopt tot 31-12-2025
- Raamovereenkomst Pantar (onkruid en snoeihout) loopt tot 31-12-2022
- Raamovereenkomst Boomverzorging (snippers, stammen) loopt tot 31-12-2022
- Raamovereenkomst Rooien, Inkoop Aanplant en Nazorg Bomen (stammen en snippers) loopt tot 1-8-2022
- Raamovereenkomst inkoop beplanting (struiken) loopt tot 31-12-2023

2. Hoeveel tijd en onderzoeksgeld zou er nodig zijn voor een marktconsultatie om te weten hoeveel extra budget er nodig is wanneer de gemeente biomassa uitsluit als verwerkingsmogelijkheid?

Antwoord: Marktconsultatie vergt circa een half jaar en zal ongeveer € 15.000 kosten. Aan de hand van de marktconsultatie en het onderzoek naar verwerkingsmogelijkheden groene reststromen zal duidelijk worden welk bedrag nodig is om alle groenstromen, inclusief hout, natuurvriendelijk en circulair te verwerken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake jaarvergunningen voor het kappen van bomen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de uitdunning van het Noorderpark

Lees verder

    Word actief Doneer