Schrif­te­lijke vragen inzake de hand­having van illegale feesten in het buiten­gebied


Indiendatum: 26 aug. 2020

Er zijn de afgelopen tijd veel illegale feesten geweest in het Amsterdamse bos, de Gaasperplas en het Twiske[1][2][3][4]. In de berichtgeving valt te lezen dat er geen boetes worden uitgedeeld door de handhavers, geluidsapparatuur niet wordt afgepakt en dat er veel afval en uitwerpselen in de natuur worden achtergelaten. Niet alleen is dit schadelijk voor omwonenden en de natuur, ook zijn dit soort illegale feesten brandhaarden voor de verspreiding van corona.

Het is noodzakelijk dat veiligheidsregio’s preventief kunnen handelen, zodat deze illegale feesten niet van de grond komen. In de Veiligheidsregio Zeeland hebben ze hier op geanticipeerd. In de noodverordening is opgenomen: ”Als de politie of handhaving iemand tegenkomt die onderweg is met geluidsapparatuur, kunnen ze direct ingrijpen - dus nog voordat de dj-installatie wordt opgebouwd en de eerste 'gasten' arriveren[5].”

Handhavers worden hiermee in zware tijden ook meer ontlast. Het stopzetten van een illegaal feest in volle gang kost veel meer inzet en mankracht, dan het voortijdig stoppen dmv het innemen van geluidsapparatuur.

De Partij voor de Dieren heeft in de Algemene Zaken (AZ) commissievergadering van 20-08-20 vragen gesteld over de handhaving bij illegale feesten in Amsterdam. De burgemeester antwoordde toen als volgt:

“We hebben een nieuwe aanscherping. Het was al zo dat je bij bezit van geluidsapparatuur beboet kon worden. Nu kan geluidsapparatuur in het buitengebied onmiddellijk in beslag worden genomen”.

Helaas komt dit statement niet overeen met het schriftelijke statement in de VRAA over de ontwikkelingen COVID-19. Daar staat over geluidstechnologie (p.13) het volgende:

“Aanvulling op het verbod op versterkt geluid, dat bijvoorbeeld al op het Amsterdamse binnenwater geldt, een verbod op gebruik geluidsversterkende apparatuur in buitengebied opnemen in de noodverordening, met mogelijkheid tot sanctionering en inbeslagname. Voorts kan vaker gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om gebieden af te sluiten.”

Geluidsapparatuur afpakken bij gebruik of bij bezit is een wezenlijk verschil.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met de verschillende wijze van communicatie omtrent handhaving op geluidsapparatuur?
  2. Kunnen handhavers in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geluidsapparatuur van tevoren óf tijdens gebruik in beslag nemen? Zo ja, wordt dit ook gedaan? Zo nee, waarom niet?
  3. Indien geluidsapparatuur van tevoren kan worden ingenomen: Is dit dan wel duidelijk gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio’s, raadsleden en Amsterdammers?
  4. Wat is de definitie van “het buitengebied”?

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/politie-beeindigt-illegaal-feest-met-500-bezoekers-in-amsterdamse-bos~bbb57d0f/#:~:text=De%20politie%20en%20de%20marechaussee,het%20viaduct%20van%20de%20A9.&text=Om%20het%20terrein%20te%20betreden%2C%20moesten%20mensen%20toegang%20betalen.

[2] https://www.parool.nl/amsterdam/politie-beeindigt-feest-in-het-twiske-met-meer-dan-200-jongeren~b7ff93f0/

[3] https://www.ad.nl/amsterdam/politie-staakt-illegaal-feest-amsterdamse-bos~ac590c10/

[4] https://www.parool.nl/amsterdam/de-hele-nacht-wakker-door-een-illegaal-feest-pure-anarchie~b11e9252/

[5] https://nos.nl/artikel/2344174-veiligheidsregio-zeeland-verbiedt-geluidsapparatuur-voor-illegale-feesten.html

Indiendatum: 26 aug. 2020
Antwoorddatum: 19 nov. 2020

1: Is het college bekend met de verschillende wijze van communicatie omtrent handhaving op geluidsapparatuur?

Antwoord: Het college heeft kennis genomen van de aangehaalde citaten. Het betreft hier geen beleid of bevoegdheid van het college.

2: Kunnen handhavers in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geluidsapparatuur van tevoren óf tijdens gebruik in beslag nemen? Zo ja, wordt dit ook gedaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is verboden geluidsapparatuur en muziekinstrumenten aanwezig te hebben in de door de voorzitter van de Veiligheidsregio aangewezen gebieden en locaties, met uitzondering van woningen en bijbehorende erven. De Voorzitter heeft tot nu toe Westeinderplassen aangewezen als dergelijke gebieden. Voor dit gebied geldt dan ook dat het enkel aanwezig zijn van geluidsapparatuur al kan leiden tot handhaving, waaronder inbeslagname van geluidsapparatuur.

Versterkt geluid is in de Amsterdamse binnenwateren al verboden. Het in beslag nemen van geluidsapparatuur is overigens ook in de ‘reguliere’ situatie, buiten het bestaan van een noodverordening om, in bepaalde gevallen mogelijk.

Het Twiske valt buiten de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland.


3: Indien geluidsapparatuur van tevoren kan worden ingenomen: Is dit dan wel duidelijk gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio’s, raadsleden en Amsterdammers?

Antwoord: De gemeente Aalsmeer heeft over de aanwijzing(en) Westeinderplassen in het kader van de noodverordening van de Veiligheidsregio gecommuniceerd door middel van diverse persberichten en interviews, zowel op social media als in de lokale kranten. Tevens hebben omwonenden en omliggende jachthavens een flyer ontvangen met uitleg.

4: Wat is de definitie van “het buitengebied”?

Antwoord: Met het buitengebied wordt gedoeld op gebieden niet-zijnde woonkernen waaronder dunbevolkte en/of natuurgebieden.


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de berichten over de oevers van de Sloterplas als nieuwe hotspot van Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de mogelijkheid voor het zwart verven van de wieken van windmolens

Lees verder

    Word actief Doneer