Schrif­te­lijke vragen inzake de hand­having van illegale feesten in het buiten­gebied


Indiendatum: 26 aug. 2020

Er zijn de afgelopen tijd veel illegale feesten geweest in het Amsterdamse bos, de Gaasperplas en het Twiske[1][2][3][4]. In de berichtgeving valt te lezen dat er geen boetes worden uitgedeeld door de handhavers, geluidsapparatuur niet wordt afgepakt en dat er veel afval en uitwerpselen in de natuur worden achtergelaten. Niet alleen is dit schadelijk voor omwonenden en de natuur, ook zijn dit soort illegale feesten brandhaarden voor de verspreiding van corona.

Het is noodzakelijk dat veiligheidsregio’s preventief kunnen handelen, zodat deze illegale feesten niet van de grond komen. In de Veiligheidsregio Zeeland hebben ze hier op geanticipeerd. In de noodverordening is opgenomen: ”Als de politie of handhaving iemand tegenkomt die onderweg is met geluidsapparatuur, kunnen ze direct ingrijpen - dus nog voordat de dj-installatie wordt opgebouwd en de eerste 'gasten' arriveren[5].”

Handhavers worden hiermee in zware tijden ook meer ontlast. Het stopzetten van een illegaal feest in volle gang kost veel meer inzet en mankracht, dan het voortijdig stoppen dmv het innemen van geluidsapparatuur.

De Partij voor de Dieren heeft in de Algemene Zaken (AZ) commissievergadering van 20-08-20 vragen gesteld over de handhaving bij illegale feesten in Amsterdam. De burgemeester antwoordde toen als volgt:

“We hebben een nieuwe aanscherping. Het was al zo dat je bij bezit van geluidsapparatuur beboet kon worden. Nu kan geluidsapparatuur in het buitengebied onmiddellijk in beslag worden genomen”.

Helaas komt dit statement niet overeen met het schriftelijke statement in de VRAA over de ontwikkelingen COVID-19. Daar staat over geluidstechnologie (p.13) het volgende:

“Aanvulling op het verbod op versterkt geluid, dat bijvoorbeeld al op het Amsterdamse binnenwater geldt, een verbod op gebruik geluidsversterkende apparatuur in buitengebied opnemen in de noodverordening, met mogelijkheid tot sanctionering en inbeslagname. Voorts kan vaker gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om gebieden af te sluiten.”

Geluidsapparatuur afpakken bij gebruik of bij bezit is een wezenlijk verschil.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met de verschillende wijze van communicatie omtrent handhaving op geluidsapparatuur?
  2. Kunnen handhavers in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geluidsapparatuur van tevoren óf tijdens gebruik in beslag nemen? Zo ja, wordt dit ook gedaan? Zo nee, waarom niet?
  3. Indien geluidsapparatuur van tevoren kan worden ingenomen: Is dit dan wel duidelijk gecommuniceerd naar de Veiligheidsregio’s, raadsleden en Amsterdammers?
  4. Wat is de definitie van “het buitengebied”?

Het lid van de gemeenteraad,

J. van Lammeren

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/politie-beeindigt-illegaal-feest-met-500-bezoekers-in-amsterdamse-bos~bbb57d0f/#:~:text=De%20politie%20en%20de%20marechaussee,het%20viaduct%20van%20de%20A9.&text=Om%20het%20terrein%20te%20betreden%2C%20moesten%20mensen%20toegang%20betalen.

[2] https://www.parool.nl/amsterdam/politie-beeindigt-feest-in-het-twiske-met-meer-dan-200-jongeren~b7ff93f0/

[3] https://www.ad.nl/amsterdam/politie-staakt-illegaal-feest-amsterdamse-bos~ac590c10/

[4] https://www.parool.nl/amsterdam/de-hele-nacht-wakker-door-een-illegaal-feest-pure-anarchie~b11e9252/

[5] https://nos.nl/artikel/2344174-veiligheidsregio-zeeland-verbiedt-geluidsapparatuur-voor-illegale-feesten.html