Schrif­te­lijke vragen inzake bomen van bladgoud


Indiendatum: 16 nov. 2021

De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van meer bomen in Amsterdam. De subsidieregeling Groen in Amsterdam maakt het mogelijk dat Amsterdammers subsidie kunnen aanvragen voor het planten van een boom in hun tuin. De subsidie is maximaal €5.000 per boom voor de aanschaf, het aanplanten, de groeiplaatsverbetering, nazorg en transport, met een maximum aanvraagbedrag van €50.000,-. Over subsidies tot €5.000,-hoeft geen verantwoording afgelegd te worden. Intussen is het subsidieplafond voor 2021 bereikt en kunnen geen nieuwe bomen worden aangevraagd.

In het subsidieregister van Amsterdam zijn de uitgekeerde subsidies van 2021 in te zien. Hieruit is op te merken dat zeer hoge subsidiebedragen per boom toegekend worden. Bijvoorbeeld een krenten- en perenboom voor het bedrag van €7.424,- of een magnolia voor €4.598,-. Ook is er bijvoorbeeld een boom geplant voor het bedrag van €7.225,- en overschrijft daarmee het maximale subsidiebedrag. Ook is er een boom die precies het maximale subsidiebedrag van 5000 euro kost.

Opvallend is dat subsidieaanvragen voor kleine bedragen, bijvoorbeeld van €95,- of €597,-, juist niet gehonoreerd zijn. Ook zijn er particuliere aanvragen gehonoreerd voor zeer hoge bedragen, zoals €42.655,-voor ‘aanplant op een relatief groot particulier perceel’.

De Partij voor de Dieren wil meer inzicht in de subsidietoekenning en de efficiëntie van deze subsidieregeling.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Voor hoeveel bomen, welke soorten en welke diktematen is er in 2021 subsidie toegekend en voor welk totaalbedrag? Wat is de verdeling tussen de aanschafkosten van de bomen en de meerkosten (zoals arbeidskosten en transport)?

2. Beoordeelt het college de prijzen van de bomen als reëel? Graag een toelichting.

3. Waarom zijn de subsidieaanvragen voor lage bedragen afgewezen?

4. Bij subsidies van €5.000,- tot €50.000,- moet een kleurenfoto van de aangeplante boom/bomen binnen 8 weken worden toegestuurd aan de gemeente alvorens de subsidie definitief wordt gemaakt. Betekent dit dat de gemeente bij subsidies onder de €5.000,- niet weet of de boom daadwerkelijk is aangeplant?

5. Ziet het college voor een toekomstige subsidieregeling voor bomenplant mogelijkheden tot verbetering zodat er voor minder geld meer bomen worden geplant?

6. Is het voor toekomstige groene subsidieregelingen mogelijk te maken dat óók subsidies tot €5000,- verantwoord moeten worden alvorens de subsidie definitief wordt gemaakt? Kan het college aangeven wat hiervan de voor- en nadelen zijn?

7. Ziet het college een subsidieregeling voor het planten van bomen voor particulieren als een doelmatige activiteit om meer bomen te planten in de stad? Graag een toelichting.

8. Kan het college een ander, doelmatiger systeem omschrijven waarbij gemeentelijke middelen worden ingezet om op particuliere grond meer bomen te planten?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)