Schrif­te­lijke vragen inzake binne­ne­ve­ne­menten in Westerpark


In het locatieprofiel Westerpark zijn 123 evenementsdagen in de buitenruimte opgenomen. Als bijzonderheid is opgenomen: ‘De Westergasfabriek BV verhuurt de casco gebouwen aan verschillende organisatoren. Verschillende organisatoren maken gebruik van de buitenruimte door het plaatsen van een tent aan het gebouw ofdoor een deel van de buitenruimte te gebruiken zonder tent. (…) Deze evenementen vallen dus buiten dit locatieprofiel, omdat het primair binnen-evenementen zijn.

Het HollandFestival heeft de Gashouder gehuurd en heeft daaromheen niet één, maar vijf grote tenten in de buitenruimte geplaatst, waaronder een tent met een extra verdieping. Ook vliegen er voor het evenement meerdere avonden (tijdens de repetities en de voorstellingen) vier helikopters boven het Westerpark met als opstijg- en landingsplaats een grasveld in het Westerpark. Ook rijden er auto’s en busjes door het park naar en over het veld met de helikopters.

Stadsdeel West heeft aangegeven de activiteiten van het Holland Festival als binnenevenement te beschouwen. Bewoners maken zich zorgen over het grote aantal tenten in de buitenruimte bij een ‘binnenevenement’, de extra geluidsoverlast van de helikopters en het oprekken van de definitie van ‘binnenevenementen’.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voorde Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. In het locatieprofiel Westerpark wordt een evenement met ‘een tent’ aan het gebouw geteld als binnenevenement. Gaat het in de omschrijving om 1 tent of om meerdere tenten? Graag een toelichting.
2. Rekent het college de helikopters tot een binnenevenement? Graag een toelichting.
3. Is de geluidsoverlast van de helikopters meegerekend in het aantal evenementsdagen waarbij een geluidsbelasting voor de bewoners van het Westerpark is toegestaan?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren