Schrif­te­lijke vragen inzake bezoe­kers­aan­tallen en leges evene­men­ten­ver­gun­ningen in stadsdeel West


Indiendatum: mrt. 2020

Het locatieprofiel Westerpark is door stadsdeel West concreet uitgewerkt in een programmering voor 2020, waarin onder meer vermeld staat in welke categorie een evenement valt en hoeveel bezoekers een evenement op het drukste moment heeft. Recent stelde de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over het evenement De Rollende Keukens dat in de programmering staat als evenement boven de 10.000 bezoekers op het drukste moment. De Rollende Keukens deed een aanvraag voor slechts 1500 bezoekers.

Ook het evenement Het Vrije Westen – eveneens in het Westerpark - staat in de programmering als evenement met meer dan 10.000 bezoekers op het drukste moment. Vorig jaar werd een vergunning verleend voor 14.000 bezoekers. Ook dit evenement deed voor 2020 een aanvraag voor minder bezoekers, namelijk 9.000 bezoekers.

Deze week werd de ‘Megakermis Westerpark’ in het Westerpark vergund. De kermis staat in de programmering van stadsdeel West vermeld als evenement tussen ‘2.000tot 10.000 bezoekers op piekmoment’. Ook in het locatieprofiel Westerpark is er voor de kermis ruimte gemaakt voor ‘1 meerdaags niet-muziekevenement: max 10 dagen’ in de categorie > 2000 bezoekers. Stadsdeel West heeft nu een evenementenvergunning voor een ‘wijkkermis’ verleend voor 1400 bezoekers op het drukste moment. Ook is de vergunning zeer kort voor het evenement verleend.

Deze ontwikkelingen baren de fractie van de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam zorgen. Vergunningen voor evenementen worden niet tijdig verstrekt en de leges zijn niet kostendekkend. Door de fractie van de Partij voor de Dieren is hier vaak actie op gevraagd. Nu lijkt het erop dat vergunningen worden verleend in een lagere categorie, dan het evenement daadwerkelijk is.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1) Is de kermis in het Westerpark aangemeld als evenement boven de 2000 bezoekers voor 30 november 2019 om een plek te krijgen op de evenementenagenda?

2) Is de evenementenvergunning van de kermis voorbesproken met stadsdeel West of het stedelijk evenementenbureau?

3) Waarom schaalt stadsdeel West de kermis (al jaren) in op meer dan 2000 bezoekers waar in 2020 een legesbedrag van 7065 euro voor betaald moet worden, maar besluit stadsdeel West tot een vergunning voor 1400 bezoekers waar een legesbedrag van 1960 euro bijhoort. Graag een toelichting.

4) Vorig jaar brak er een massale vechtpartij uit bij de kermis in het Westerpark. Gelet op de orde en veiligheid bij dit evenement: zijn politie en handhaving dit jaar ingeschaald op 1400 bezoekers of op meer dan 2000 bezoekers?

5) Alle evenementen boven de 2000 bezoekers vallen onder centraal-stedelijke regie van de burgemeester. Ligt de regie van dit evenement bij de burgemeester of is het gemandateerd aan stadsdeel West?

6) Deelt het college de zorg dat evenementen in een lagere categorie worden aangevraagd danwel verleend? Gebeurt dit ook in andere stadsdelen? En zo ja, zijn er controlemechanismen om dit te voorkomen? Graag een toelichting.