Schrif­te­lijke inbreng Regio­aanpak 2020-2025 Huiselijk Geweld en Kinder­mis­han­deling Amsterdam-Amstelland


Indiendatum: mrt. 2020

Schriftelijke inbreng Partij voor de dieren over de ambitie en speerpunten van de Regioaanpak 2020-2025 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland

Huiselijk geweld en dierenmishandeling gaan vaak samen. In de helft van de gevallen van huiselijk geweld is er ook sprake van dierenmishandeling. In de ambitie en speerpunten van de Regioaanpak 2020-2025 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland is naar mening van de Partij voor de Dieren-fractie de veiligheid voor elkaar niet compleet zolang dieren hierin niet worden meegenomen. De ambitie is het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van geweld in huis, zodat iedereen in Amsterdam-Amstelland de kans krijgt om zich te ontwikkelen, te kunnen meedoen en eigen keuzes te kunnen maken, nu en in de toekomst.

Is de wethouder bereid om zich in te zetten voor het creëren van meer aandacht voor dieren in een gezin waar huiselijk geweld of kindermishandeling plaatsvindt?
Waarom is dit op dit moment niet in de Regioaanpak opgenomen?
Waarom wordt dierenmishandeling bijvoorbeeld niet bij de risicofactoren genoemd?

Bij een constatering van dierenmishandeling is de kans meer dan 30% dat er sprake is van huiselijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld voelen zich vaak gedwongen te kiezen tussen het blijven in een gewelddadige relatie of het huis en de huisdieren waaraan ze gehecht zijn te verlaten.
De Partij voor de Dieren vraagt om meer rekening te houden met deze huisdieren. Opvangcentra voor slachtoffers van huiselijk geweld bieden niet vaak de mogelijkheid om huisdieren van de slachtoffers op te vangen of onder te brengen.

Zijn er voldoende opvangplekken in de regio waarbij slachtoffers van huiselijk geweld hun huisdieren kunnen meenemen wanneer zij uit huis vluchten (zoals het Oranjehuis) en is dit ook voldoende bekend bij mensen die willen vluchten voor huiselijk geweld?

De Partij voor de Dieren ziet graag dat de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling ook wordt meegenomen op de website van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland om zo bewustwording te vergroten.

Is de wethouder bereid zich hier ook sterk voor te maken?

Tot slot: in beantwoording op eerder gestelde schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren is toegezegd dat in de voorbereiding van deze nieuwe regioaanpak de signalerende functie van medewerkers van woningcorporaties aandacht zou krijgen, evenals andere beroepsgroepen die eenzelfde rol kunnen vervullen in vroegsignalering van huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling. Hierbij zou ook het project Safe at home bestudeerd worden.

Wat is hier uitgekomen en op welke manier komt dit terug in de regioaanpak?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake bezoekersaantallen en leges evenementenvergunningen in stadsdeel West

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen inzake de uitdunning van het Noorderpark

Lees verder

    Word actief Doneer