Nadere schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake ‘van boom tot stroom’


Indiendatum: jan. 2020

Nadere schriftelijke vervolgvragen van het lid Bakker (Partij voor de Dieren) inzake ‘van boom tot stroom’

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In de beantwoording van de schriftelijke vervolgvragen van 29 november 2019 schrijft het college het volgende:

“Ja, het is voor een aannemer financieel aantrekkelijker om boomstammen en snoeihout naar een locatie te brengen waar zij geld ontvangen voor het hout (bijvoorbeeld een biomassacentrale) dan het hout een herbestemming te geven in de stad of terug te brengen in een natuurgebied.”

En:

“De prijs voor de keuze van een aannemer is niet leidend, maar wel een zwaarwegend onderdeel. Het is mogelijk om bepaalde soorten van verwerking zoals biomassa of composteren uit te sluiten en een verplichting tot duurzame verwerking op te nemen. De budgetten dienen hier in dat geval op te worden aangepast.”

Er bestaat dus een perverse prikkel waardoor waarschijnlijk een groot deel van de Amsterdamse bomen die onder leiding van gecontracteerde aannemers worden gekapt in de verbrandingsoven eindigt. De Partij voor de Dieren wil weten wat de mogelijkheden zijn om deze prikkel weg te nemen, zodat alle bomen kunnen worden ingezet voor de ecologie (laten liggen) en anders voor het duurzaam gebruiken van het hout.Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoeveel extra budget zou er nodig zijn wanneer de gemeente biomassa uitsluit van de verwerkingsmogelijkheden van gevelde bomen?
  2. Is het college bereid om dit bedrag vrij te maken in de eerstvolgende begroting?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 27 jan. 2020

1. Hoeveel extra budget zou er nodig zijn wanneer de gemeente biomassa uitsluit van de verwerkingsmogelijkheden van gevelde bomen?

Antwoord:

De contracten en inschrijvingen op huidige aanbestedingen zijn inclusief het afvoeren van groenafval. Om te weten hoeveel extra budget er nodig is wanneer de gemeente biomassa uitsluit als verwerkingsmogelijkheid, moet een marktconsultatie worden uitgevoerd. Dit vergt tijd en onderzoeksgeld.

2. Is het college bereid om dit bedrag vrij te maken in de eerstvolgende begroting?

Antwoord:

Het College vindt het niet voor de hand liggen om extra budget te reserveren terwijl de huidige contracten nog doorlopen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de expliciete bestuurlijke steun aan Jumping Amsterdam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vroegsignalering en het snel oppakken van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees verder

    Word actief Doneer