Schrif­te­lijke vragen inzake het dumpen van dieren


Indiendatum: okt. 2019

De laatste paar maanden lijkt het opmerkelijk vaak voor te komen dat dieren worden gedumpt in Amsterdam. Daarbij is het met name schokkend in wat voor een verwaarloosde of mishandelde staat de gedumpte dieren worden aangetroffen. Vorige week werd er nog een doodziek bokje in een boodschappentas aan een hek in het Amsterdamse Bos opgehangen[i]. Daarvoor werd op 1 oktober een boa constrictor met meerdere kaakbreuken en een naar achter geklapte bek uit een container op de vuilstort gehaald[ii]. Vier weken geleden vond een vuilnisman een witte Perzische kat zwaar verwaarloosd en zwart van de ontlasting en vuil in een kistje bij het grofvuil[iii]. Dit is slechts één voorbeeld van gedumpte katten waarover in de media is geschreven de afgelopen periode[iv], [v].

De Partij voor de Dieren-fractie vindt het zorgwekkend dat de laatste tijd zoveel dieren zwaar gehavend worden gevonden en wil dat er gezocht wordt naar antwoorden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college inzichtelijk via de dierenhulpketen of er sprake is van een toename in het aantal gedumpte dieren in Amsterdam?
  2. Is er een verklaring te vinden voor het feit dat zoveel gedumpte dieren achter elkaar in bijzonder slechte gezondheid worden gevonden?
  3. Ziet het college barrières voor mensen om afstand te doen van een dier bij dierenopvanglocaties, zoals onbekendheid of een vrees voor kosten? Zo ja, kan de gemeente helpen deze barrières weg te nemen?
  4. Wordt er standaard forensisch onderzoek gedaan bij de vondst van gedumpte dieren die mishandeld of verwaarloosd zijn?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://www.at5.nl/artikelen/197548/ziek-bokje-gedumpt-in-amsterdamse-bos-iedereen-fokt-maar-raak

[ii] https://www.at5.nl/artikelen/197139/vuilnisman-vindt-zwaar-gehavende-boa-constrictor-op-vuilstort-in-noord

[iii] https://www.at5.nl/artikelen/196992/kat-bij-grofvuil-gezet-hele-onderkant-was-zwart-van-de-ontlasting

[iv] https://www.at5.nl/artikelen/197525/opnieuw-verwaarloosde-kat-gedumpt-dier-overlijdt-aan-verwondingen

[v] https://www.at5.nl/artikelen/197315/opnieuw-kat-gedumpt-alles-op-alles-om-het-diertje-van-de-dood-te-redden

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 20 nov. 2019

1. Heeft het college inzichtelijk via de dierenhulpketen of er sprake is van een toename in het aantal gedumpte dieren in Amsterdam?
Antwoord: Nee. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen is aan de organisaties in de opvangketen en aan de Dierenambulance Amsterdam gevraagd of zij een toename van het aantal gedumpte dieren signaleren. De opvangorganisaties geven in hun reacties aan dat zij de afgelopen maanden geen daadwerkelijke toename van het aantal gedumpte dieren in Amsterdam zien. Gelijktijdig geeft de Dierenambulance Amsterdam aan dat zij de afgelopen maanden twaalf zwaar verwaarloosde of ernstig mishandelde dieren hebben aangetroffen. Het lijkt er dus op dat er afgelopen maanden niet zo zeer méér dieren zijn gedumpt, maar dat van de dieren die zijn gedumpt een opvallend groot aantal verwaarloosd of zelfs ernstig gewond was. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het college vindt het belangrijk om hier meer zicht op te krijgen. De Dierenambulance Amsterdam heeft aangekondigd het aantal en aard van de dumpingen komende maanden consequent te gaan monitoren. Het college heeft ook de dierenopvangorganisaties gevraagd om hier de komende maanden alert op te zijn en cijfers hierover bij te houden.

2. Is er een verklaring te vinden voor het feit dat zoveel gedumpte dieren achter elkaar in bijzonder slechte gezondheid worden gevonden?
Antwoord: Nee, hier is geen verklaring voor te vinden. Wel heeft de Dierenambulance aangegeven dat er tevens dieren worden gevonden die in een betere staat zijn.

3. Ziet het college barrières voor mensen om afstand te doen van een dier bij dierenopvanglocaties, zoals onbekendheid of een vrees voor kosten? Zo ja, kan de gemeente helpen deze barrières weg te nemen?
Antwoord: Nee. Veel opvangorganisaties houden rekening met financiële barrières in de afstandstarieven en passen deze aan naar verhouding van draagkracht. Dit staat
in veel gevallen ook vermeld op de website van de opvangorganisaties. De gemeente helpt de opvangorganisaties zorg te dragen voor dit soort gevallen door middel van subsidieverstrekking. Daarnaast is het niet waarschijnlijk dat bij zwaar mishandelde dieren de onbekendheid of vrees voor kosten een barrière opwerpt tegen het wegbrengen naar een asiel. Het is hierbij meer waarschijnlijk dat de angst voor een aanklacht wegens mishandeling van een dier ervoor zorgt dat het dier niet wordt weggebracht.

4. Wordt er standaard forensisch onderzoek gedaan bij de vondst van gedumpte dieren die mishandeld of verwaarloosd zijn?
Antwoord: De politie eenheid Amsterdam geeft aan in dit soort situaties altijd contact te hebben met de netwerkpartners (bijvoorbeeld Dierenambulance Amsterdam
en/of Dierenopvang Amsterdam). De politie eenheid Amsterdam besluit per situatie, vaak in overleg met de officier van justitie, wat een passende vervolgactie is. Indien dit nodig is voor het onderzoek, wordt de hulp van een dierenarts of een forensisch arts ingeroepen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vrage inzake het verdwijnen van groen voor de bouw van een internationale school in Zuidoost

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen inzake ‘van boom tot stroom’

Lees verder

    Word actief Doneer