Actu­a­liteit van het raadslid de heer Van Lammeren van Partij voor de Dieren inzake bont


Indiendatum: jan. 2013

Op 19 december 2012 is de Algemene subsidieverordening Amsterdam (ASA) 2012 vastgesteld. Deze subsidieverordening behoort vanaf 1 januari 2013 voor stad en stadsdelen te gelden. Tijdens de bespreking over de ASA is een amendement van de Heer van Lammeren van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door PvdA en SP aangaande het opnemen van bont als weigeringsgrond in de ASA aangenomen. Dit zou moeten betekenen dat subsidies vanaf 2013 geweigerd kunnen worden wanneer gebruik van en/of verkoop van bont(kragen) in kleding onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd.
Afgelopen EZP commissie op 17 januari jongstleden stelde de wethouder dat dit amendement pas in het najaar van 2013 in werking zou kunnen treden.

Op grond van het vorenstaande stelt ondergetekende, op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad, de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders

1) Wat is de reden dat de wethouder de uitvoering van het amendement pas in het najaar van 2013 wil laten ingaan?
2) Wat zouden de consequenties van het eventueel vertraagd uitvoeren van het aangenomen amendement op mogelijk subsidieaanvragen?
3) Betekent dat wanneer een subsidieaanvrager een aanvraag voor het najaar van 2013 indient met betrekking tot het gebruik van bont dat deze dan kan worden gehonoreerd, terwijl de gemeente al heeft aangegeven naar een bontvrije gemeente te willen streven?

Reden van Spoedeisendheid
Voor het aanvragen van subsidies is het van belang dat alle weigeringsgronden bekend zijn voor het einde van januari, aangezien deze subsidieverordening in 2013 in werking zou treden.

Het lid van de Gemeenteraad,

Johnas van Lammeren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake mussenkolonie in de Rozenstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake brand reptielenopvang Zwanenburg

Lees verder

    Word actief Doneer