Actu­a­liteit inzake gestorven kalveren en de toestand van nog levende gehouden dieren op een adres aan de Osdor­perweg


Indiendatum: dec. 2014

Actualiteit van het raadslid de heer Van Lammeren inzake gestorven kalveren en de toestand van nog levende gehouden dieren aan een adres aan de Osdorperweg

Bespreking in de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2014

Aan de Gemeenteraad

Op was op 15 december 2014 een bericht te lezen 'Kalveren sterven verschrikkelijk dood op Amsterdamse zorgboerderij’. (http://www.piepvandaag.nl/kalveren-sterven-verschrikkelijk-dood-op-amsterdamse-zorgboerderij/)

Het bericht vermeldt: 'De eigenaar van de zogenaamde boerderij heeft recent 18 kalveren gekocht, waarvan er inmiddels 8 zijn gestorven. Op het adres aan de Osdorperweg is overigens pas op 14 augustus 2014 een vergunning aangevraagd voor het exploiteren van onder andere een multiculturele zorgboerderij, met daarbij een kinderboerderij. De vergunning is, zo lijkt het, nog niet toegekend.'

Bij het bericht zijn twee filmpjes te zien, die op 14 december zijn opgenomen. In het eerste filmpje is te zien hoe een kalfje crepeert. Naast dit kalf liggen twee dode kalveren in het stro. De opname is gemaakt aan de Osdorperweg in Amsterdam.

Op het tweede filmpje is te zien dat kalveren aan dit adres dicht op elkaar, in een zeer kleine ruimte worden gehouden.

Het artikel meldt verder:

'Het is overigens niet de eerste keer dat er melding is gemaakt wegens misstanden op dit adres. Zo zou de eigenaar schapen hebben aangeschaft met de intentie deze zelf te slachten voor het offerfeest. De dierenbescherming heeft daarop de NVWA ingeschakeld, waarop de schapen naar het slachthuis zijn afgevoerd. Ook werden konijnen in veel te kleine hokken en zonder drinkwater aangetroffen.’

De Partij voor de Dieren dient deze actualiteit in om opheldering te krijgen over de toestand van de dieren aan dit adres, na te gaan hoe meldingen bij 144 zijn afgehandeld door de dierennoodhulpketen in Amsterdam en te horen wat de gemeente Amsterdam voornemens is te doen om dit dierenleed te stoppen en in de toekomst te voorkomen.

Reden van spoedeisendheid
Op dit moment zijn er nog dieren op dit adres aanwezig. Daarbij heeft de eigenaar voor een vergunning aangevraagd voor het exploiteren van een multiculturele stadsboerderij, koffiebranderij, winkel en restaurant (in augustus 2014): http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/producten-en/bekendmakingen/bekendmakingen-nieuw/bekendmakingen-2014/bekendmakingen-27/ontvangen-aanvragen-4/#h115cf389-cbe5-47f6-b5e7-14917b95591b.

Het lid van de Gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren