Aanvul­lende vragen na nadere schrif­te­lijke vragen inzake de betrok­kenheid van de Amster­damse Haven bij soja­routes in de Amazone


Indiendatum: sep. 2018

Aanvullende vragen na nadere schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de betrokkenheid van de Amsterdamse Haven bij sojaroutes in de Amazone

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Op 25 april jl. stelde de Partij voor de Dieren vragen over de betrokkenheid van de Amsterdamse Haven bij het ontwikkelen van sojaroutes ten koste van het Amazonewoud. Op 29 mei jl. ontving de Partij voor de Dieren de beantwoording[1], waarin het college die betrokkenheid ontkent. Met nadere schriftelijke vragen heeft de Partij voor de Dieren op 19 juni 2018 verwezen naar Braziliaanse bronnen waaruit wel degelijk betrokkenheid lijkt te zijn. In de beantwoording[2] van 14 september 2018 geeft het college toe dat er wel een intentieverklaring is getekend tussen Port of Amsterdam International en de gouverneur van de deelstaat Tocantins waarin de twee partijen de intentie uitspreken een mogelijke samenwerking te willen onderzoeken. Volgens het college gaat het uitdrukkelijk niet over een opdracht voor het adviseren of inzetten van expertise in een concreet project en is er tot op heden geen follow up gegeven aan de intentieverklaring.

Op de verklaring berust geheimhouding, omdat deze niet openbaar gemaakt kan worden zonder toestemming van de Braziliaanse zijde. De Partij voor de Dieren zou graag in alle openheid over de intentieverklaring en de mogelijke opvolging spreken en wil het college daarom verzoeken om formeel toestemming te vragen voor de openbaarmaking van de verklaring.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. 1. Is het college bereid toestemming te vragen aan de Braziliaanse zijde voor de openbaarmaking van de intentieverklaring?
  2. a. Indien nee, kan het college motiveren waarom.
  3. b. Indien ja, graag terugkoppelen naar de raad op welke termijn en de raad actief informeren over de voortgang.

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/449283

[2]https://www.amsterdam.nl/publish/pages/886935/655_18_nadere_schriftelijke_vragen_a_l_bakker_betrokkenheid_van_amsterdamse_haven_bij_sojaroutes_in_.pdf

2. Kan het college de raad direct inlichten indien er opvolging wordt gegeven aan de intentieverklaring?

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 6 nov. 2018

  1. Is het college bereid, toestemming te vragen aan de Braziliaanse zijde voor de openbaarmaking van de intentieverklaring?

a. Indien nee, kan het college motiveren waarom.

b. Indien ja, graag terugkoppelen naar de raad op welke termijn en de raad actief informeren over de voortgang.

Antwoord:

In beginsel rust er geen geheimhouding op de intentieverklaring, maar het havenbedrijf kan de intentieverklaring niet eenzijdig openbaar maken zonder toestemming van de Braziliaanse zijde (de Braziliaanse deelstaat Tocantins). Wethouder Deelnemingen heeft het Havenbedrijf Amsterdam verzocht om aan de Braziliaanse zijde te vragen of ze bezwaar hebben tegen openbaarmaking van de intentieverklaring. HbA heeft toestemming gekregen voor openbaarmaking van de intentieovereenkomst. In de bijlage vindt u de openbare intentieovereenkomst.

2. Kan het college de raad direct inlichten indien er opvolging wordt gegeven aan de intentieverklaring?

Antwoord:

Wethouder Deelnemingen zal HbA verzoeken het college en de raad op de hoogte te houden indien er opvolging wordt gegeven aan de intentieverklaring.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de 'kunstgrasberg'

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de toegankelijkheid van tramhaltes

Lees verder

    Word actief Doneer