Aanvul­lende vragen inzake gestolen Imac


Indiendatum: apr. 2013

Op 13 april vermeldt Geenstijl op haar website dat de Amsterdamse politie weigert een iMac, die gestolen is uit Rotterdam terug te halen. De computer die in het bedrijfspand van de gedupeerde was gestolen toont dankzij GPS-software aan waar hij zich nu bevindt. Maar volgens Geenstijl is de procedure bij politie Amsterdam, dat er eerst aangifte moeten worden gedaan, voordat ze in actie komen.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de politie wel genoeg ingespeeld op nieuwe technologische ontwikkelingen?

Zo nee, hoe zullen zij dit oppakken, opdat de burger beter beschermd kan worden?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 19 apr. 2013

1. Is de politie wel genoeg ingespeeld op nieuwe technologische ontwikkelingen? Zo nee, hoe zullen zij dit oppakken, opdat de burger beter beschermd kan worden?

Antwoord:
Indien een apparaat ontvreemd wordt dat voorzien is van technologie die het mogelijk maakt om de locatie te bepalen, zal de politie hiervan gebruik maken om te proberen het desbetreffende apparaat op te sporen. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een zo geheten heterdaad situatie. De politie zal dan proberen het voorwerp als dat in beweging is, te traceren. De politie beschikt inmiddels over de hiervoor noodzakelijke technologische middelen. Indien er geen sprake is van een heterdaadsituatie of als het apparaat waarschijnlijk in een woning is, zijn de mogelijkheden van de politie om direct op te treden beperkter. Voor die gevallen is hetgeen verwoord is in de beantwoording van de vragen van het raadslid mevrouw Shahsavari-Jansen, van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester