Aanvul­lende vragen concept Agenda Dieren


Indiendatum: feb. 2016

De Partij voor de Dieren heeft aanvullende vragen gesteld na de bespreking van de concept Agenda Dieren. Deze vragen en antwoorden zijn hier te vinden.