Zuidas vogel­vrien­delijk en groener dankzij Partij voor de Dieren


6 december 2011

Afgelopen woensdag, op 30 november, werd in de raadsvergadering de nieuwe welstandsnota voor de Zuidas vastgesteld.

Raadslid Johnas van Lammeren diende hierop namens de Partij voor de Dieren twee amendementen in, die allebei werden aangenomen. Met het eerste amendement, Zuidas BIRD-friendly, wordt het binnen de Zuidas verplicht gemaakt om de glasmarkering toe te passen zoals de Vogelbescherming deze voorschrijft. Vogels kunnen glas op sommige punten moeilijk waarnemen. Waar de suggestie van een doorgang wordt gewekt, kunnen zij zich makkelijk te pletter vliegen. Het amendement moet zulke situaties voorkomen.

Het tweede amendement neemt mogelijke barrières weg die het plaatsen van zonnecellen in de weg zitten. Omdat bedrijven over het algemeen grote stroomverbruikers zijn is het juist op de Zuidas belangrijk dat zonnecellen de ruimte krijgen.

Ook heeft Van Lammeren zich sterk gemaakt voor het behoud van de Hoofdgroenstructuur in Sloten, Ringvaartdijk Oost. Hij diende hiertoe twee amendementen in, die helaas niet de steun van de meerderheid kregen. De Partij voor de Dieren zette vraagtekens bij het grote aantal te ontwikkelen parkeerplaatsen bij de sportvelden. Daar zouden 100 parkeerplaatsen worden aangelegd, terwijl de sportvelden in de Hoofdgroenstructuur liggen en er dus spaarzaam met verharding om moet worden gegaan.

Ook pleitte de Partij voor de Dieren voor het openhouden van de tuinen bij woonboten die in de corridor van de Hoofdgroenstructuur zijn gelegen. Dat is een zone die open moet blijven en waar niet gebouwd mag worden. Vanwege de manier waarop de tuinen in het verleden bij de woonboten zijn gaan horen en de bebouwing die bewoners in de tuinen hebben aangebracht, heeft Sloten in het nieuwe bestemmingsplan toegestaan dat er in deze tuinen wordt gebouwd. Dit is in strijd met de Amsterdamse Structuurvisie.

Deze twee amendementen van de Partij voor de Dieren werden niet aangenomen, wat betekent dat Amsterdam nu al conflicteert met de door zijn eigen raad in februari 2011 vastgestelde Structuurvisie, het planologische plan waarvoor de stad zelfs een internationale prijs heeft gewonnen.

[plugin news default "hgs"]

[plugin news default "diervriendelijk"]

[plugin news default "klimaat"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren aanwezig bij Plastic Soep Driedaagse

De Partij voor de Dieren was vrijdag aanwezig op het Plastic Soep Debat, onderdeel van de Plastic Soep Driedaagse. Tijdens de...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil stop op gebruik RoundUp en VOS-houdende reinigingsmiddelen

In de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) van 7 december werd op verzoek van de Partij voor de Dieren gesproken ove...

Lees verder