Partij voor de Dieren aanwezig bij Plastic Soep Drie­daagse


2 december 2011

De Partij voor de Dieren was vrijdag aanwezig op het Plastic Soep Debat, onderdeel van de Plastic Soep Driedaagse. Tijdens de Plastic Soep Driedaagse (30 november - 2 december) vroeg de Plastic Soup Foundation aandacht voor de problematiek van rondzwervend(e) plastic(deeltjes). De ernst van het probleem werd in een driedaags programma op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo werd er een vogel ontleed waaruit stukjes plastic zak en kleine plasticpartikels tevoorschijn kwamen, er werd naar plastic gevist in de Hofvijver en gediscussieerd. Charles Moore, de 'ontdekker' van de plastic soep was aanwezig om de ernst van het probleem nog eens duidelijk te maken en de politiek aan te sporen om actie te ondernemen.

Raadslid Dick de Vos van de Partij voor de Dieren vertelde tijdens het politieke debat over over de initiatieven die hij in Leiden heeft gelanceerd, zoals het voorstel 'Einde gratis draagtas', dat hergebruik van duurzame tassen moet stimuleren en het wegwerpgebruik van (plastic) tasjes inperken. Ook in Amsterdam en Groningen dienden de fracties van de Partij voor de Dieren dit voorstel in. De Vos benadrukte het nut en het succes van maatregelen die hergebruik bevorderen.

Verder werd er in Nieuwspoort veel aandacht besteed aan het probleem microplastics. Stichting de Noordzee heeft aangetoond dat er in minimaal 90 dagelijkse verzorgingsproducten, zoals, shampoo, tandpasta, lipgloss, lenzenvloeistof en scrubs, microplastics aanwezig zijn. Dat zijn plastic deeltjes die soms niet met het blote oog waarneembaar zijn (kleiner dan 1 mm). De stichting is een petitie begonnen 'Ik scrub plasticvrij!’.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het probleem bij de bron moet worden aangepakt en pleit voor een verbod op de verkoop van cosmetica en verzorgingsproducten waarin microplastics zijn verwerkt. Esther Ouwehand stelde staatssecretaris Atsma daarom onlangs kamervragen over producten met microplastics.

Eerder beloofde oud-minister Cramer van VROM naar aanleiding van Kamervragen van de Partij voor de Dieren ook al zich in te zetten tegen de vorming van de plastic soep en binnen de EU aandacht te vragen voor het probleem. Ze zou dat doen tijdens de Milieuraadsvergadering in oktober.

[plugin news default "plastic"]

[plugin vragen null "plastic"]

[plugin moties null "plastic"]

[plugin initiatieven null "plastic"]

Gerelateerd nieuws

Sponsoren van Carré aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van 22 december tot en met 8 januari wordt in Koninklijk Theater Carré het Wereldkerstcircus gehouden. In deze show zullen ie...

Lees verder

Zuidas vogelvriendelijk en groener dankzij Partij voor de Dieren

Afgelopen woensdag, op 30 november, werd in de raadsvergadering de nieuwe welstandsnota voor de Zuidas vastgesteld. Raadslid...

Lees verder