Partij voor de Dieren wil stop op gebruik RoundUp en VOS-houdende reini­gings­mid­delen


7 december 2011

In de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) van 7 december werd op verzoek van de Partij voor de Dieren gesproken over RoundUp en VOS-houdende middelen (VOS staat voor Vluchtige Organische Stoffen). RoundUp is een onkruidbestrijdingsmiddel dat zeer nadelige effecten heeft op mens, dier en milieu. Middelen die VOS bevatten zijn met name schadelijk voor de mensen die ermee werken.

De Partij voor de Dieren stelde onlangs schriftelijke vragen over het gebruik van RoundUp en VOS. Nadat landelijk een motie was ingediend door GroenLinks die het gebruik van RoundUp door non-commerciële organisaties en particulieren verbiedt, stelde de Partij voor de Dieren vervolgvragen om te achterhalen wanneer in Amsterdam het gebruik van RoundUp wordt gestopt. In de beantwoording van deze vragen neemt de wethouder een afwachtende houding aan.

Dit was een reden voor de Partij voor de Dieren om de vragen in de raadscommissie BWK te bespreken. Het wel of niet gebruiken van bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen zoals RoundUp en reinigingsmiddelen die VOS bevatten is een beslissing die door de stadsdelen wordt genomen, en niet door de centrale stad (waarin de Partij voor de Dieren is vertegenwoordigd). De mening van wethouder Van Poelgeest is daarom dat het meeste wat hij kan doen is dat hij in overleg gaat met portefeuillehouders en ambtenaren openbare ruimte en daarbij aandringt op het stoppen met het gebruik van RoundUp en VOS-houdende middelen. Hij zal in het voorjaar van 2012 terugkoppelen aan de raad hoe deze gesprekken zijn verlopen.

De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam stopt het het gebruiken van VOS-houdende middelen en RoundUp en heeft daarom de agendapunten geagendeerd voor de raadsvergadering van januari.

[plugin news default "roundup"]

[plugin vragen null "roundup"]

[plugin moties null "roundup"]

Gerelateerd nieuws

Zuidas vogelvriendelijk en groener dankzij Partij voor de Dieren

Afgelopen woensdag, op 30 november, werd in de raadsvergadering de nieuwe welstandsnota voor de Zuidas vastgesteld. Raadslid...

Lees verder

5000 bomen geplant op bomenplantdag Groeiend Verzet

Op de eerste plantdag van het Groeiend Verzet Bos tegen de nieuwe natuurwet van Bleker, zijn op zaterdag 17 december 5.000 bo...

Lees verder