Vragen over stads­warmte en duurzame bouw


30 mei 2012

De Partij voor de Dieren heeft woensdag vragen gesteld over het verplicht afnemen van stadswarmte door woningcorporaties. Hoewel stadswarmte een redelijk duurzame vorm van verwarming is, bestaan er nu ook duurzamere bouwmethoden, die soms beter samengaan met andere vormen van duurzame warmte.

In een artikel in het Parool van 16 mei sprak zakelijk directeur Chrétien Mommers van Eigen Haard zijn zorgen uit over de aansluitingsverplichting. Het convenant dat zijn corporatie heeft gesloten met Stadsdeel Nieuw-West en Westpoort Warmte, betekent dat Eigen Haard verplicht stadswarmte moet afnemen, terwijl de corporatie in nieuwe projecten de mogelijkheid heeft om zo duurzaam te bouwen dat met duurzamere bronnen van warmte dan stadswarmte gewerkt kan worden.

De Partij voor de Dieren vraagt het college om duidelijkheid over het verplicht afnemen van stadswarmte. Stadswarmte houdt in Amsterdam in dat de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval wordt gebruikt om woningen mee te verwarmen. Deze vorm van warmte is dus nog steeds gebaseerd op verbranding van brandstof (afval). Veel afval, zoals plastic, kan echter worden gerecycled. De Partij voor de Dieren ziet de afvalstroom die verbrand wordt daarom liever af- dan toenemen.

De belangrijkste reden om vragen te stellen over stadswarmte is echter dat zeer duurzame bouw, zoals passiefbouw, geen stadswarmte nodig heeft om de woning warm te houden. Duurzame innovaties kunnen worden geblokkeerd doordat nieuwbouw verplicht moet worden aangesloten op stadswarmte. Dit is niet alleen een gemiste kans voor het milieu, maar ook voor de bewoners, die een energieprijs betalen die lager had kunnen zijn. De vragen die de partij aan het college heeft gesteld, zijn er daarom op gericht om meer duidelijkheid te krijgen over het hoe en waarom van de aansluitverplichting en om de mogelijkheden te verkennen om van de verplichting af te stappen wanneer aantoonbaar duurzamer gebouwd kan worden.

[plugin news default "energie"]

[plugin vragen null "energie"]

Gerelateerd nieuws

Koe op grachten contrasteert met weidegarantie

Op 23 mei trok een team van Campina erop uit om in Amsterdam reclame te maken. Hiervoor werden niet alleen mensen ingezet, ma...

Lees verder

Prioriteiten op groen

De besprekingen van de Kadernota 2013 zijn in volle gang. In deze vooraankondiging van de Begroting voor volgend jaar, wordt ...

Lees verder