Prio­ri­teiten op groen


30 mei 2012

De besprekingen van de Kadernota 2013 zijn in volle gang. In deze vooraankondiging van de Begroting voor volgend jaar, wordt aangekondigd hoe de stad gaat bezuinigen. De Partij voor de Dieren kiest voor een groene en duurzame toekomst en ziet daar ook kansen voor liggen. Kansen die kunnen worden gerealiseerd, wanneer de stad alle prioriteiten op groen zet.

De stad voorbereiden op de toekomst betekent nu investeren in groen. Tijdens de commissievergadering Bouwen, Wonen en Klimaat kondigde de Partij voor de Dieren vandaag twee moties en een amendement aan voor de Kadernota.

Een amendement vraagt het college om de Olympische ambitie te schrappen en het geld dat hieruit vrijkomt, 2 maal 2 miljoen euro, aan de groengelden toe te voegen. De Partij voor de Dieren is een voorstander van sport, maar wil geen miljoenen steken in een Olympische ambitie die nog slechts een ambitie is, terwijl de stad groen hard nodig heeft om zich aan te passen aan het veranderende klimaat.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren via een motie het college verzoeken om 20.000 bomen aan de stad toe te voegen in 5 jaar, waarbij in het eerste jaar 4.000 bomen worden aangeplant. Bomen dragen structureel bij aan het afvangen van fijnstof uit de lucht. De fijnstofemissies zijn in Amsterdam relatief hoog. De Europese normen worden in enkele straten in de stad overschreden. Ook spelen bomen een hele belangrijke rol in de klimaatadaptatie. In steden is het op zomerse dagen 8 tot 10 graden warmer dan op het platteland, en bovendien koelt de stad op zulke dagen nauwelijks af omdat de stenen omgeving de warmte blijft vasthouden. Bomen verkoelen. Een boom staat gelijk aan 10 airco's. Nu de behoefte aan koeling, ook bij particulieren toeneemt, is de Partij voor de Dieren van mening dat bomen een zeer belangrijk zullen worden voor de stad en strategisch ingezet moeten worden.

De tweede motie vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheden om woningeigenaren via de gemeentelijke belastingen (OZB) te prikkelen om hun woning te verduurzamen. Veel woningen in de stad hebben lage energielabels. De Partij voor de Dieren vindt dat eigenaren die hun woning hebben verduurzaamd een korting op hun OZB-belasting verdienen en vraagt daarom in een motie om de mogelijkheden tot zo'n prikkel te onderzoeken.

[plugin news default "klimaat"]

[plugin vragen gemeente "klimaat"]

[plugin moties gemeente "klimaat"]

Gerelateerd nieuws

Vragen over stadswarmte en duurzame bouw

De Partij voor de Dieren heeft woensdag vragen gesteld over het verplicht afnemen van stadswarmte door woningcorporaties. Hoe...

Lees verder

World Environment Day 2012

Ter gelegenheid van World Environment Day 2012 enkele documentaires over klimaat en milieu. Meat the truth (1:12 uur, docume...

Lees verder