Vogels bedolven tijdens sloop Wibauts­gebouw


7 juli 2010

Begin juli werden we door het Dierennoodhulp Comite er op gewezen dat bij de herstartte sloop van het Wibautgebouw veel vogels onder het slooppuin waren gekomen. Er was namelijk niet gekeken of er dieren in het gebouw waren voordat de sloop begon.

Vanwege de lange stilstand en de vele ontstane openingen, was het Wibautgebouw in de stilstaande jaren een veilig onderkomen geworden voor vogels. Doordat de sloopperiode tijdens en vlak na het broedseizoen wordt uitgevoerd, zijn er vele vogels bedolven onder het puin. We hebben mondelinge vragen gesteld over de regelgeving bij de sloop van gebouwen tav dierenwelzijn. Aangezien de Gemeente een zorgplicht heeft om alle dieren, beschermd of niet, te beschermen tegen menselijk handelen dat nadelige gevolgen kan hebben op de flora en fauna. Tevens staat in artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnwet voor dieren (GWWD) dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

Wethouder van der Burg antwoordde ons dat deze praktijken allemaal verbeterd zullen worden door middel van de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wet. Deze wet die definitief op 1 oktober 2010 wordt ingevoerd voegt een aantal vergunningen (zoals sloopvergunning en flora- en fauna wet ontheffing) op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu samen in één omgevingsvergunning. De PvdD is blij met deze wet, maar ze blijft zich er van bewust dat we goed in de gaten moeten houden of er inderdaad rekening gehouden wordt met dieren wordt tijdens de sloop.

[plugin news default "dierenwelzijn"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Handhaving dierenwelzijn door BOA\'s

In het coalitieakkoord “Kiezen voor de stad” komt dierenwelzijn voor het eerst inde geschiedenis van Amsterdam expliciet aan ...

Lees verder

Gemeente Amsterdam geeft de voorkeur aan circussen zonder wilde dieren

Aanstaande zomer komt circus Renz weer naar Amsterdam. Hoewel de gemeente circussen met wilde dieren niet kan verbieden, heef...

Lees verder