Gemeente Amsterdam geeft de voorkeur aan circussen zonder wilde dieren


9 juli 2010

Aanstaande zomer komt circus Renz weer naar Amsterdam. Hoewel de gemeente circussen met wilde dieren niet kan verbieden, heeft de gemeenteraad wel een stap in deze richting gezet. Doorgaand op de ingezette koers van het voorgaande college om gebruik van wilde dieren in het circus te verbieden, heeft de Gemeenteraad, gesteund door PVDA, D66, GroenLinks, SP en Red Amsterdam een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen.

Het college zal alle stadsdelen gaan oproepen om bij de vergunning aanvraag, circussen zonder wilde dieren te laten prevaleren boven circussen met wilde dieren. Daarbij heeft Eric van der Burg (wethouder dierenwelzijn) toegezegd zodra er gemeentelijk controleurs dierenwelzijn zijn opgeleid (conform coalitie akkoord) deze de opdracht te geven om in de toekomst proactief circussen met wilde dieren te controleren op dierenwelzijn.

“Vele landen hebben al een landelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in een circus ingesteld. Oostenrijk was koploper in 2005, en onlangs is duidelijk geworden dat 94% van de Engelse bevolking een verbod wil tegen wilde dieren in het circus. Het is opmerkelijk dat het Nederland niet lukt om tot een landelijk verbod te komen, terwijl veel gemeentes hierom vragen. Het argument dat een circus niet zonder wilde dieren kan blijven bestaan is allang onjuist gebleken door het succes van circussen als Cirque du Soleil. De Partij voor de Dieren betreurt het conservatisme dat heerst op landelijk niveau maar is blij met de nieuwe stappen die zijn gezet op gemeentelijk niveau.” Aldus Johnas van Lammeren fractie-voorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam.

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vogels bedolven tijdens sloop Wibautsgebouw

Begin juli werden we door het Dierennoodhulp Comite er op gewezen dat bij de herstartte sloop van het Wibautgebouw veel vogel...

Lees verder

Toneelvoorstelling met levende dieren

Naast de komst van het circus naar de stad, was er op het “Over ’t IJ festival” dit jaar een opmerkelijke toneelvoorstelling ...

Lees verder