Hand­having dieren­welzijn door BOA\'s


23 juni 2010

In het coalitieakkoord “Kiezen voor de stad” komt dierenwelzijn voor het eerst inde geschiedenis van Amsterdam expliciet aan de orde. Zoals er ook voor het eerst een wethoudersportefeuille dierenwelzijn is. In het coalitieakkoord wordt de prioriteit gelegd bij onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. Hierin zal Amsterdam gaan investeren, maar door de economische crisis zal er eerst € 210 miljoen bezuinigd moeten worden. Dit zal voornamelijk van de Gemeente zelf moeten komen.

Een voor de partij voor de Dieren interessant onderdeel van het coalitieakkoord betreft de “aandacht voor het opleiden van een aantal gemeentelijk handhavers voor de handhaving van dierenwelzijnsregelgeving” of te wel BOA’s (buitengewoon opsporing ambtenaren). Er staat niet in hoeveel ambtenaren er zullen komen, of hoeveel geld voor deze ambtenaren zal worden uitgetrokken, maar naar aanleiding van onze recente motie over het circus heeft wethouder dierenwelzijn Eric van der Burg al een toezegging gedaan over de komst van BOA’s Nu kunnen we nog slechts gissen hoeveel BOA’s er zullen komen en hoeveel geld ervoor deze BOA’s zal worden uitgetrokken.

Als het aan de VVD ligt, zouden er 10 gemeentelijk handhavers opgeleid moeten worden tot “dierenpolitieagenten”. Dit heeft de VVD nog even snel op 2 maart 2010 aan de Amsterdammers toegezegd. Lijkt ons een goed idee, dus daar gaan we de VVD aan houden via het coalitieakkoord.

De grote vraag is natuurlijk in welke hoedanigheid deze BOA’s zullen functioneren en hoe dit betaald gaat worden. Moeten er politie mannen/vrouwen opgeleid worden tot specifieke dierenpolitie, omdat de politie reeds de bevoegdheid heeft om dierenmishandeling en verwaarlozing aan te pakken? Daarbij is het gevaar dat dierenleed geen prioriteit zal hebben. Want waarom zou een politieman zijn kostbare tijd steken in het oplossen van dierenmishandeling als deze daar helemaal niet beloond voor wordt. En daarnaast moet de politie enorm bezuinigen. Natuurlijk zijn er uitzonderingsgevallen van politiemannen en vrouwen die zich wel degelijk inzetten voor de dieren. De vraag is dus of politiemannen speciaal moeten worden opgeleid tot dierenpolitie of dat er toch een speciale unit moet komen van mensen die specifiek tot BOA zijn opgeleid en wie dit gaat betalen. We zullen nog ons hoofd erover buigen over de beste vorm voor de BOA’s en de financiën, maar het is duidelijk voor ons dat ze er moeten komen.

[plugin news default "dierenwelzijn"]

Gerelateerd nieuws

Wat doet fractie Amsterdam?

De fractie heeft een aantal doelstellingen geselecteerd waarop we ons de komende jaren extra willen richten. Hieronder noemen...

Lees verder

Vogels bedolven tijdens sloop Wibautsgebouw

Begin juli werden we door het Dierennoodhulp Comite er op gewezen dat bij de herstartte sloop van het Wibautgebouw veel vogel...

Lees verder