Verslag verga­dering Struc­tuur­visie Amsterdam 2040


13 januari 2011

Op 12 januari vergaderde de raadscommissie Bouw, Wonen en Klimaat over de Structuurvisie Amsterdam 2040. Tijdens de eerste termijn konden alle partijen hun mening geven over het plan. De verantwoordelijke wethouders Van Poelgeest, Ossel en Wiebes reageerden op vragen en opmerkingen van raadsleden.

Terugkerende thema’s tijdens de eerste termijn waren de Hoofdgroenstructuur, openbaar vervoer, de Amsterdamse haven en woningbouw. De bijdrage van de Partij van de Dieren aan deze vergadering kunt u hier lezen, een beknopte samenvatting van de structuurvisie vindt u hier.

Hoofdgroenstructuur versterken
De Partij voor de Dieren vindt dat de Hoofdgroenstructuur veel aandacht verdient en goed beschermd moet worden. Er zijn daarnaast knelpunten die verholpen moeten worden. Zowel de PvdA als GroenLinks en D66 spraken zich ook uit voor een betere bescherming van Hoofdgroenstructuur. D66 benoemde het belang van ecologische verbindingen. GroenLinks wenste meer informatie te ontvangen over de manier waarop de knelpunten moeten worden aangepakt.

Klimaat
De Partij voor de Dieren hamerde er tijdens de vergadering nog eens op dat de stad nu duidelijke stappen moet zetten in de richting van een duurzame en klimaatneutrale stad. Omdat de CO2-uitstoot nog altijd blijft stijgen, hebben we de gemeente gevraagd hoe we er als stad concreet voor staan op dit moment. Hoeveel uitstoot moet er per jaar worden gereduceerd? Met welke maatregelen bereiken we dat? Wij zien grote kansen voor wind- en zonne-energie en groene daken om in te spelen op (de gevolgen van) klimaatverandering.

Openbaar vervoer
Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat de metroring moet worden doorgetrokken van Isolatorweg naar Centraal Station. De Partij voor de Dieren zou dit graag gerealiseerd zien. Het sluiten van de ring betekent een aanzienlijke verbetering voor de bereikbaarheid binnen de stad en geeft een impuls aan het tussenliggende gebied. Het realiseren van een kwalitatief hoogstaand en fijnmazig openbaar vervoer vinden wij een belangrijke prioriteit. Ook de PvdA, GroenLinks en de SP drongen aan op een snelle verbetering van het openbaar vervoer.

Haven: zoek de samenwerking met Rotterdam
Over de mogelijke uitbreiding van de haven lopen de meningen sterk uiteen. De Partij voor de Dieren is van mening dat beslissingen over een mogelijke uitbreiding nu nog niet genomen moet worden. Uitbreiding naar de Houtrakpolder vinden wij geen optie. Wij zien veel meer mogelijkheden in samenwerking met Rotterdam en de rest van de randstad. Groenlinks bepleitte in dit kader het begrip ‘Port of Holland’, een havenbeleid waarbij Rotterdam zich richt op uitbreiding en opslag en waarbij de Amsterdamse haven een compacte overslaghaven blijft. Bovendien stelde deze partij dat de beslissing over een ruimtelijke reservering veel verder in de toekomst zou moeten liggen. Hierbij sluiten wij ons aan.

Bevolkingsgroei & woningen
De gemeente heeft het voornemen om het aantal woningen de komende dertig jaar uit te breiden met 70.000. De Partij voor de Dieren wil graag weten of dit een realistisch aantal is en of de transformatie van leegstaande kantoorpanden tot de mogelijkheden behoort. Ook de VVD gaf aan twijfels te hebben over dit getal.

Op 2 februari vindt de tweede termijn van de vergadering over de vaststelling van de Structuurvisie plaats.

[plugin news default "hgs"]

[plugin initiatieven null "hgs"]

Gerelateerd nieuws

Gebrek aan geld mag hulp aan vogels na olie-ongeluk niet belemmeren

De olievlek in de Amsterdamse haven maakt onder vogels honderden slachtoffers. De olievlek is ontstaan na een aanvaring tusse...

Lees verder

Stichting Amsterdamse Zwerfkatten door brand dakloos

Gisteren heeft een drama plaats gevonden. Brand in de nieuwe locatie van de Stichting Amsterdamse zwerfkatten heeft aan negen...

Lees verder