Verklaar Amsterdam scha­lieg­asvrij


15 mei 2013

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren is vandaag in actie gekomen samen met Schaliegasvrij Nederland en Milieudefensie om de Amsterdamse gemeenteraad op te roepen Amsterdam schaliegasvrij te verklaren.

Op woensdag 15 mei roept de Partij voor de Dieren via een motie de Amsterdamse gemeenteraad op om Amsterdam schaliegasvrij te verklaren. In Amsterdam zijn terreinen in Oost en Zuid-Oost aangemerkt als mogelijke wingebieden.

Onlangs hebben waterleidingmaatschappijen zoals Vitens, en bierbrouwers zoals Grolsch, Heineken en Bavaria de noodklok geluid tegen schaliegasboringen. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de boringen voor de kwaliteit van het drinkwater.

Johnas van Lammeren “Schaliegasboringen zijn onacceptabel omdat de risico’s voor volksgezondheid en veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen aantasten. Het gaat bij schaliegas om zeer milieuonvriendelijke winningsmethoden met een gigantisch verbruik van water en chemicaliën. Daarbij is de raming van de hoeveelheid schaliegas in Nederland slechts een fractie van de voorraad in Groningen. Dus zelfs als je milieueffecten niet mee zou nemen, zijn de economische voordelen zeer beperkt. Met deze wetenschap, is het investeren in schaliegas en dus wederom verbranden van extra fossiele brandstoffen, onverstandig, en onwenselijk.

Veel beter is om het geld, tijd, en kennis te investeren in het ontwikkelen en opwekken van schone, duurzame energie. Daarom dienen wij een motie in om Amsterdam schaliegasvrij te verklaren.”

Gerelateerd nieuws

Donderdag beslissing over schaliegas

Donderdag zal de gemeenteraad een beslissing nemen over schaliegaswinning in de gemeente Amsterdam. Wethouder Van Poelgeest (...

Lees verder

Werkgroep PvdD Amsterdam dient zienswijze fokbeleid kinderboerderijen in

Stadsdeel West heeft het concept van de nadere subsidieregels kinderboerderijen vrijgegeven voor inspraak. In de nadere subsi...

Lees verder