Donderdag beslissing over scha­liegas


10 mei 2013

Donderdag zal de gemeenteraad een beslissing nemen over schaliegaswinning in de gemeente Amsterdam. Wethouder Van Poelgeest (GroenLinks) verklaarde zich tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat niet bereid om Amsterdam schaliegasvrij te verklaren. Hij wilde de beslissing aan de raad overlaten. De meerderheid van de partijen leek geen moeite met schaliegas te hebben. Door de draai van de Tweede Kamerfractie van de PvdA komt hier mogelijk verandering in. De Partij voor de Dieren heeft een motie klaar liggen die vraagt om Amsterdam schaliegasvrij te verklaren. Tot nu toe hebben GroenLinks en de SP hun steun toegezegd.

In afwachting van een grootschalig onderzoek dat wordt gedaan naar effecten van schaliegas in opdracht van het Rijk is de behandeling van de vergunningaanvraag nu opgeschort. De resultaten van dit onderzoek worden niet eerder dan in de tweede helft van dit jaar verwacht. In Amsterdam zijn terreinen in Oost en Zuid-Oost aangemerkt als mogelijke wingebieden.

De Partij voor de Dieren is van mening dat afwachten tot het onderzoek ten einde is geen zin heeft en dat Amsterdam bij voorbaat een standpunt tegen schaliegasboringen moet innemen. Johnas van Lammeren: ‘Schaliegasboringen zijn onacceptabel omdat de risico’s voor volksgezondheid en veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen aantasten. Het gaat bij schaliegas om zeer milieuonvriendelijke winningsmethoden met een gigantisch verbruik van water en chemicaliën. Het investeren in fossiele brandstoffen zoals schaliegas is bovendien zeer onwenselijk gezien dit geld veel beter geïnvesteerd kan worden in het opwekken van schone, duurzame energie. Daarom dienen wij deze motie in.’

[plugin news default "schaliegas"]

[plugin vragen null "schaliegas"]

[plugin moties null "schaliegas"]

Gerelateerd nieuws

Zienswijze Nota Duurzame Binnenstad

Stadsdeel Centrum heeft enige tijd geleden een concept voor de Nota Duurzame Binnenstad opgesteld. Hierin wordt beschreven ho...

Lees verder

Verklaar Amsterdam schaliegasvrij

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren is vandaag in actie gekomen samen met Schaliegasvrij Nederland en Milieud...

Lees verder