Werkgroep PvdD Amsterdam dient ziens­wijze fokbeleid kinder­boer­de­rijen in


15 mei 2013

Stadsdeel West heeft het concept van de nadere subsidieregels kinderboerderijen vrijgegeven voor inspraak. In de nadere subsidieregels kinderboerderijen staan aanvullende voorwaarden waaraan een kinderboerderij moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie van Stadsdeel West. Het concept ligt nog tot 24 mei open ter inzage.

In de zienswijze heeft de Werkgroep Partij voor de Dieren Amsterdam voorstellen gedaan om scherpere criteria over fokbeleid op kinderboerderijen mee te nemen in de subsidieregels.

Kinderboerderijen hebben een educatieve functie, doordat kinderen er spelenderwijs leren hoe ze met dieren behoren om te gaan. Het welzijn van de gehouden dieren is er echter vaak beneden de maat. De huisvesting is meestal te klein en komt onvoldoende tegemoet aan het natuurlijke gedrag van de dieren. Ook wordt er vaak met de dieren gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben. Dat lijkt leuk voor het publiek, maar de overtollige dieren moeten aan het eind van de zomer weg van de kinderboerderij en komen dan in de handel terecht.

Kinderboerderijen zouden hun dieren goed en conform soorteigen gedrag moeten huisvesten en verzorgen, waarbij sociale dieren in groepen worden gehouden. Er zou voor elke gehouden diersoort gestreefd moeten worden naar optimale huisvesting.

De zienswijze van de Partij voor de Dieren is hier te lezen.

[plugin news default "kinderboerderij"]

[plugin vragen null "kinderboerderij"]

[plugin moties null "kinderboerderij"]

Wij staan voor: