Verhoging Amster­damse subsidies onaan­vaardbaar in het licht van lasten­ver­zwaring


23 november 2011

“Met de huidige economische crisis is het al moeilijk genoeg voor de Amsterdamse huizenbezitters. Landelijk hebben 300.000 huizenbezitters geen financiële ruimte meer. Des te meer zaak om Gemeentelijke belastingverhoging te stoppen”, aldus Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Uit de begroting van Amsterdam blijkt dat de gemeente in 2012 zo’n € 16,6 miljoen meer wil ophalen via de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Daarnaast gaat de Hondenbelasting met € 3 omhoog, zodat € 97.000 wordt opgehaald, maar ondertussen worden honderden subsidies automatisch met een inflatiecorrectie van ~4% verhoogd. Hoewel Milieu en Dierenwelzijn speerpunten van de Partij voor de Dieren zijn, vindt fractievoorzitter Van Lammeren een inflatiecorrectie op de subsidies onaanvaardbaar als daar een lastenverzwaring voor velen tegenover staat.

“Als je als gemeente voor je burger staat, dan ga je die in deze economische moeilijke tijden niet confronteren met een lastenverzwaring. Iedereen gaat de crisis vroeg of laat in zijn portemonnee voelen. Daarom willen wij dat subsidies niet automatisch verhoogd worden. Dat is vervelend voor de ontvangers van de subsidies, maar zeker niet onoverkomelijk. Het niet verhogen levert zo’n 7 miljoen euro op. Dit geld willen wij inzetten om de lastenverzwaring te beperken.”

[plugin news default "belasting"]

[plugin vragen null "belasting"]

[plugin moties null "belasting"]

Gerelateerd nieuws

Wethouder gaat met retail praten om verbruik draagtasjes terug te dringen

Op woensdag 16 november werd in de raadscommisie BWK het Partij voor de Dieren-voorstel 'Einde gratis draagtas' besproken...

Lees verder

Sponsoren van Carré aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Van 22 december tot en met 8 januari wordt in Koninklijk Theater Carré het Wereldkerstcircus gehouden. In deze show zullen ie...

Lees verder