Sponsoren van Carré aange­sproken op maat­schap­pelijk verant­woord onder­nemen


24 november 2011

Van 22 december tot en met 8 januari wordt in Koninklijk Theater Carré het Wereldkerstcircus gehouden. In deze show zullen iedere dag zestien leeuwen worden gebruikt. De Partij voor de Dieren Amsterdam is tegen het gebruik van wilde dieren in circussen en heeft daarom een open brief gestuurd aan de sponsoren van het theater waarin zij worden aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De integrale tekst:

"In december vindt in Koninklijk Theater Carré het 27ste Wereldkerstcircus plaats. U bent sponsor van dit theater. Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, maar in dit circus treden wilde dieren op. Dit jaar is er een act met zestien leeuwen. De aankondiging gaat er prat op dat deze act ‘de grootste leeuwenact ter wereld’ betreft.

Het welzijn van dieren in circussen wordt ernstig aangetast, zo blijkt uit het in 2009 gepubliceerde onderzoek 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van LNV. Redenen hiervoor zijn ongeschikte huisvesting, het ontbreken van een soort specifieke leefomgeving, veel stress, trainingen en kunstjes onder dwang, regelmatige transporten en de complexe behoeften van wilde, niet gedomesticeerde dieren. Landen zoals Engeland en Oostenrijk hebben dit al ingezien en hebben derhalve een verbod op gebruik van wilde dieren in circussen.

Amsterdamse gemeenteraad heeft in 2010 een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren waarin de gemeente de stadsdelen opdraagt om de voorkeur te geven aan circussen zonder wilde dieren.

Nu vormt Koninklijk Theater Carré een uitzondering op de door de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen motie met het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren. Deze positie is te danken aan het historische argument dat Carré 123 jaar geleden is opgericht als circustheater, waarbij dieren deel uitmaakten van het programma. In zijn huidige vorm is Carré natuurlijk in de hoofdzaak een theater.

Sinds 1992 geldt de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Onder deze wet zou ook een regeling ter bescherming van dieren in circussen moeten worden opgesteld. Nederland is echter het enige Europese land dat geen welzijnswetgeving heeft ingesteld voor circusdieren. Dit betekent dat een circus niet gebonden is aan eisen voor huisvesting, training, transport en verzorging van zijn dieren. Theater Carré is geen circus, maar een theater en dit is eveneens niet ingericht op het houden van wilde dieren.

Wij schrijven u aan omdat uw bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Wij vragen u daarom om bovenstaande intern te bespreken. Vindt u het laten optreden van wilde dieren zoals leeuwen in een stadstheater, overwegende niet alleen de kunstjes die zij moeten vertonen maar ook de trainingen, het voedsel, het transport en de huisvesting van de dieren (in hokken op de Nieuwe Achtergracht) een ethisch verantwoorde keuze? Past deze gang van zaken binnen uw opvatting van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wij hopen u ervan overtuigd te hebben dat het antwoord op deze vraag ‘nee’ zou moeten luiden. Wilde dieren horen niet thuis in een circus en al helemaal niet in een plaats als Theater Carré. Wij roepen u daarom dringend op om Carré aan te spreken op deze programmakeuze en vernemen graag uw reactie."

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

[plugin initiatieven null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Verhoging Amsterdamse subsidies onaanvaardbaar in het licht van lastenverzwaring

“Met de huidige economische crisis is het al moeilijk genoeg voor de Amsterdamse huizenbezitters. Landelijk hebben 300.000 hu...

Lees verder

Partij voor de Dieren aanwezig bij Plastic Soep Driedaagse

De Partij voor de Dieren was vrijdag aanwezig op het Plastic Soep Debat, onderdeel van de Plastic Soep Driedaagse. Tijdens de...

Lees verder