Struc­tuur­visie Amsterdam 2040 vast­ge­steld: Amsterdam wordt dier­vrien­de­lijker


17 februari 2011

In Amsterdam heeft de gemeenteraad woensdagnacht ingestemd met een aantal plannen van de Partij voor de Dieren die de hoofdstad de komende decennia diervriendelijker gaan maken. Dit gebeurde tijdens de vaststelling van de Structuurvisie Amsterdam 2040. De visie legt plannen voor de ruimtelijke ontwikkelingen van de hoofdstad vast voor de komende 29 jaar.

Alle partijen stemden woensdag voor de motie ‘BEE friendly’, die ervoor moet zorgen dat bijenvolken de ruimte krijgen in Amsterdam. De laatste jaren gaat het in Nederland slecht met de bij. Dat is nadelig voor het voortbestaan van bomen en planten en daarmee ook voor onze voedselvoorziening. Bijen zijn voor 80% verantwoordelijk voor de groei van bomen en planten, doordat ze gewassen bestuiven. Om dezelfde reden is ruim 30% van ons voedsel afhankelijk van bijen. In de Structuurvisie wordt daarom vastgelegd dat Amsterdam bij de inrichting van de openbare ruimte rekening zal houden met bijen.

De Partij voor de Dieren diende een plan in om de ecologische knelpunten die de stad kent, aan te pakken. Ecologische knelpunten belemmeren dieren om zich van het ene naar het andere stuk groen te verplaatsen. Het plan verplicht de gemeente om een top tien van ecologische knelpunten op te stellen die snel om actie vragen en hiervoor budget vrij te maken. Dit plan werd woensdag met een grote meerderheid van de raadsleden aangenomen.

Daarnaast werd ingestemd met een motie die de toekomst van watervogels in het IJmeer en Markermeer veilig moet stellen. De eenden die in deze meren overwinteren, lijden aan voedseltekorten doordat mossel- en spieringpopulaties, hun belangrijkste voedselbronnen, afnemen. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om deze trend te keren. De Partij voor de Dieren hamerde er de afgelopen maanden op dat duidelijke doelstellingen noodzakelijk zijn om de ecologische kwaliteit van bepaalde gebieden te verbeteren. Het verzoek van de partij om doelstellingen voor het IJmeer en Markermeer expliciet in de Structuurvisie op te nemen, kreeg de steun van de meerderheid van de raadsleden.

Fractievoorzitter en raadslid van de Partij voor de Dieren Johnas van Lammeren was zeer te spreken over de uitkomst van de vergadering: “Wij zijn blij dat niet alleen wij, maar ook andere partijen woensdagnacht bewust hebben gekozen voor een diervriendelijke toekomst van de stad. De Structuurvisie is een belangrijk beleidsstuk dat de komende 29 jaar als toetsingskader voor alle ruimtelijke plannen van Amsterdam geldt. We zijn daarom zeer te spreken over het feit dat de toekomst van dieren en natuur in deze visie een stuk zekerder is geworden.”

[plugin news default "structuurvisie"]

[plugin vragen null "structuurvisie"]

[plugin moties null "structuurvisie"]


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Groene daken in Amsterdam weer een stuk dichterbij

Amsterdam past het welstandskader zodanig aan dat bij grootstedelijke projecten altijd toestemming zal worden verleend voor d...

Lees verder

Amsterdam krijgt groene \'allee met allure\'

Wie vanaf het Centraal Station Amsterdam binnenloopt, zal in de toekomst geen kale pleinen en straten meer aantreffen, maar e...

Lees verder